logo Uczelni i Uczelni Badawczej
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 20.09.2023

Konkurs dla młodych naukowców, w tym doktorantów 

Do 30 września można składać wnioski w konkursie na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej, rozpoczynających działalność naukową w nowej dla nich tematyce badawczej, w szczególności niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych. Grant jest przyznawany w ramach ustalonego budżetu, w wysokości do 12 000 zł brutto. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Zarządzeniu nr 26/2023 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura Badań Naukowych – tel. 237-22-05.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie