Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 07.06.2021

Konferencja wewnętrzna w ramach POB4 

Transport zbiorowy, elektromobilność czy wpływ środków transportu na środowisko – już 9 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie poświęcone Priorytetowemu Obszarowi Badawczemu 4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

Będzie to już VI konferencja wewnętrzna POB4, która jest skierowana do osób realizujących badania w tym zakresie. Celem konferencji wewnętrznych jest integracja środowiska akademickiego związanego z obszarem POB4. Jest to też wsparcie budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych, tak istotnych np. w ramach Horyzontu Europa.

Tematy, które będą poruszać uczestnicy zbliżającej się konferencji, to: ITS, publiczny transport zbiorowy, systemy współdzielone, elektromobilność, zmiana podziału modalnego ruchu, wsparcie władz lokalnych oraz przedsiębiorców w procesie naprawczym (problemy decyzyjne), integracja przepływu dóbr i osób oraz informacji na etapie pierwszej i ostatniej mili, wpływ środków transportu na środowisko, rozwój systemów profilowania zanieczyszczeń atmosfery i wykorzystanie Life Cycle Assessment jako narzędzia analizy wpływu inteligentnych rozwiązań miejskich na środowisko.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w celu uzyskania linku do platformy Zoom należy przesyłać na adres mailowy: grzegorz.sierpinski@polsl.pl najpóźniej do 8 czerwca 2021. Natomiast program wydarzenia dostępny jest pod adresem: https://www.polsl.pl/pob4/materialy/

 

Priorytetowy Obszar Badawczy 4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie