na zdjęciu uczestnicy konferencji w sali konferencyjnej
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 06.06.2024     Aktualizacja: 07.06.2024

Konferencja "Projekty jako szansa na rozwój uczelni"

Ponad 150 przedstawicieli 58 uczelni z całej Polski bierze udział w konferencji "Projekty jako szansa na rozwój uczelni". Spotkanie odbywa się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.  

Podczas dwóch dni obrad uczestnicy dyskutować będą o zarządzaniu projektami, ich funkcjonalności a także wpływie na działalność uczelni. Konferencję zainaugurował rektor-elekt profesor Marek Pawełczyk.

– Dzisiaj uczelnie nie mogą już funkcjonować bez projektów, ponieważ z jednej strony są one istotnym źródłem finansowania działalności uczelni, a z drugiej bardzo ważnym elementem w rozwoju kariery naukowców. Projekty motywują ich do przemyślenia tematów nad którymi chcą pracować, nawiązywania nowych kontaktów, zadeklarowania konkretnych celów a następnie ich rozliczenia. Jednak, aby te plany zrealizować, muszą się one wpasować w pewien system formalno-prawny. Dlatego konieczna jest dobrze zorganizowana obsługa administracyjna, która także boryka się z różnymi problemami związanymi ze zmieniającym się prawem. Tego typu konferencje są potrzebne, ponieważ można się tutaj podzielić swoimi obawami, wnioskami, komentarzami, czy popracować nad wspólnymi tematami. To też szansa na nawiązanie szerszej współpracy, która następnie przeniesie się na naukowców – powiedział prof. Marek Pawełczyk.

Jak podkreśliła prof. Anna Chrobok, prorektor–elekt, osoby zatrudnione w Centrach Zarządzania Projektami wspierają pracowników naukowych i dydaktycznych, inspirują i pomagają w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów. – Nie byłoby na Politechnice Śląskiej takiego nowoczesnego, wysoko wyspecjalizowanego kształcenia i innowacyjnych badań naukowych, gdyby nie projekty – podkreśliła prof. Anna Chrobok.

konferencja projekty fot. Maciej Mutwil (40)

Realizacja projektów jest jednym z kluczowych aspektów działalności uczelni – głównie w wymiarze badawczym, ale też dydaktycznym czy infrastrukturalnym. Co więcej, z racji na sposób finansowania szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych jest coraz większe, a ich liczba i jakość wpływają na wysokość dofinansowania i wizerunek uczelni.

­– Podczas konferencji będziemy rozmawiać o tym, jak projekty przekładają się na działalność uczelni, jakie ma z tego zyski i dlaczego powinniśmy je pozyskiwać. Ponieważ w spotkaniu biorą udział administratorzy i menadżerowie tych projektów, to nie zabraknie tematów związanych z problemem z którymi borykamy się na co dzień. Np. jeden z paneli dotyczyć będzie kosztów osobowych w projektach – powiedziała Katarzyna Markiewicz-Śliwa, kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Centrum Zarządzania Projektami na Politechnice Śląskiej.

– Chcemy, aby osoby, które zajmują się na uczelniach projektami od strony administracyjnej były bardziej widoczne a i ich głos bardziej słyszalny, zwłaszcza że jest to głos merytoryczny – mówiła dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes Forum Administracji Akademickiej.  – Zwykle to naukowiec jest kierownikiem projektu a osoby, które zajmują się administrowaniem, przygotowaniami od strony formalnej czy spinaniem budżetu, bywają niewidoczne a ich praca nie zawsze jest doceniana – dodała prof. Górak-Sosnowska.

konferencja projekty 4 fot. Maciej Mutwil (65)

Zainteresowanie konferencją jest duże, udział w niej biorą przedstawiciele 20 uczelni z całej Polski. O ile naturalną rzeczą są konferencje i seminaria pracowników naukowo-dydaktycznych dotyczących sztuki zarządzania projektami, o tyle podobnych inicjatyw dla pracowników zajmujących się zarządzaniem i obsługą tych projektów na uczelniach w zasadzie nie ma; jeżeli już – są to szkolenia z zakresu poszczególnych programów czy źródeł finansowania. A zakres zagadnień i problemów z jakimi stykają się pracownicy zajmujący się zarzadzaniem projektami jest szeroki. – Są to zmieniające się warunki finansowania, zmiana wymagań względem projektów, a co za tym idzie wiedzy jak przygotowywać wnioski o dofinansowanie i jak je potem realizować, żeby tym wymaganiom sprostać – mówiła Lidia Tomaszewska z Forum Administracji Akademickiej.

W konferencji udział biorą także uczelnie zrzeszone w Uniwersytetach Europejskich, podobnych do konsorcjum EURECA-PRO, którego członkiem jest Politechnika Śląska. – Uniwersytety Europejskie to wciąż pionierski typ projektu. Każde konsorcjum wypracowuje swoją politykę, Komisja Europejska nie dała nam żadnych wytycznych, więc każdy idzie swoją drogą. Będziemy chcieli tutaj zebrać te wszystkie doświadczenia, porozmawiać, w jaki sposób siłę tych konsorcjów przekuć na rozwiązania w całej Europie. Chodzi tutaj o zagadnienia związane m.in. z European Degree (Europejskim Dyplomem) czy Europejską Kartą Studenta – powiedział dr inż. Marcin Górski, prof. PŚ, Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami na Politechnice Śląskiej.  

Organizatorami konferencji "Projekty jako szansa na rozwój uczelni" są: Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, Forum Administracji Akademickiej (FAA) oraz Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie