770 (10)
Autor: Katarzyna Siwczyk     Publikacja: 22.09.2023     Aktualizacja: 23.09.2023

PROJEKT POLITECHNIKA za nami.

To wielka szansa dla uczniów

W piątek, 22 września Konferencja PROJEKT POLITECHNIKA podsumowująca pierwszą edycję cyklu projektów badawczych realizowanych na Politechnice Śląskiej z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Zakończyła się pierwsza edycja cyklu projektów badawczych realizowanych na Politechnice Śląskiej z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Komisja wybrała 55 projektów, które w formie posterów zaprezentowano 22 września 2023 r. w czasie konferencji PROJEKT POLITECHNIKA.

Wyłonione do realizacji projekty obejmują bardzo szeroką tematykę. Zainteresowanie udziałem w nowym programie Politechniki Śląskiej było ogromne. Ostatecznie nasza Uczelnia nawiązała współpracę z 18. szkołami średnimi z Gliwic, Rybnika, Katowic, Zabrza, Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa, Mysłowic, Radzionkowa i Wodzisławia Śląskiego.

Na zdjęciu JM Rektora Politechniki Śląskiej

Zespoły projektowe składały się z 2-3 uczniów z drugich lub trzecich klas liceów ogólnokształcących lub zespołów szkół technicznych z województwa śląskiego, a opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele akademiccy, często wspierani przez doktorantów lub studentów. W tym roku w projekcie wzięło udział 44 opiekunów głównych oraz 33 pomocniczych, sprawując nadzór merytoryczny nad 149 uczniami. Program umożliwiał także finansowanie zakupu niezbędnych materiałów lub aparatury czy usług.

I konkurs finansowania projektów realizowanych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza został ogłoszony w lutym 2023 roku. Ubieganie się o projekty, ich finansowanie i rozliczanie odbywa się wg zasad określonych w Regulaminie finansowania projektów realizowanych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W dniu 22 września 2023 roku, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w czasie konferencji PROJEKT POLITECHNIKA zespoły projektowe zaprezentowały wyniki swoich prac w formie posterów. Tematyka projektów była bardzo zróżnicowana, począwszy od nowatorskich problemów inżynierskich, poprzez zagadnienia chemiczne, architektoniczne, jak również menedżerskie. Podczas realizacji tematów badawczych we współpracy z Politechniką Śląską uczniowie, dzięki stosowaniu metody kształcenia zorientowanego projektowo (PBL – Project-Based Learning), rozwijają wiele cennych umiejętności. Zajęcia motywują do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, rozwijają kreatywność, kształtują umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz rzetelnej argumentacji podczas prezentowania swoich pomysłów.

Na konferencji zespół ekspertów wyłonił 6 zespołów – laureatów konkursu:

  1. Projekt pn. Adaptacja konstrukcji i układu sterowania drona do obsługi wyrzutni umożliwiającej rozsiewanie roślin w terenach trudnodostępnych, przygotowany przez uczniów ALO w Rybniku (Marek Gojny, Tomasz Szczotok, Kamil Turek), koordynator projektu - dr hab. inż. Alberta Smalcerz, prof. PŚ, pomocniczy opiekunowie naukowi - Michał Nowakowski, Mateusz Pietraszko.
  2. Projekt pn. Emulator myszy komputerowej dla osób z ograniczoną sprawnością kończyn górnych, przygotowany przez uczniów III LO w Katowicach (Katarzyna Czop, Maria Supernak, Małgorzata Adamczyk), koordynator projektu - dr inż. Iwona Chuchnowska, pomocniczy opiekun - Andrzej Michnik.
  3. Projekt pn. Badanie właściwości witamin, ich analiza oraz zastosowanie jako składników produktów kosmetycznych, przygotowany przez uczniów IV LO w Zabrzu (Hanna Wolsza, Dominika Kuczała, Julia Kuczała), koordynator projektu - dr inż. Agnieszka Siewniak.
  4. Projekt pn. Ocena funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego podczas różnych sposobów noszenia plecaków szkolnych, przygotowany przez uczniów I LO w Gliwicach (Anna Grodnicka, Paweł Żuchowicz), koordynator projektu - dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ, pomocniczy opiekun, mgr inż. Hanna Zadoń.
  5. Projekt pn. Model rozdzielnicy zbudowanej na bazie aparatury Zamel Exta Life, przygotowany przez uczniów ZSŁ w Gliwicach (Kamil Dziendzioł, Sławomir Krzemiński), koordynator projektu - dr inż. Piotr Holajn, pomocniczy opiekunowie - dr inż. Anna Piwowar, dr inż. Krzysztof Szytmelski.
  6. Projekt pn. Opracowanie i wytworzenie ultralekkich porowatych pianek ceramicznych, modyfikowanych UPS - ubocznymi produktami spalania, przygotowany przez uczniów ZST w Mikołowie (Damian Gajda, Kamil Herman, Jakub Skapczyk), koordynator projektu - dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof. PŚ, pomocniczy opiekun - mgr inż. Mateusz Lis.

Członkowie wyróżnionych zespołów, w przypadku, gdy staną się studentami Politechniki Śląskiej, otrzymają stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w pierwszym roku studiów.

 

770 2 (2) (1)

Przyznano także wyróżnienie specjalne EURECA PRO za projekt związany z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Nagrodę tę otrzymał zespół z ZSME w Rybniku za projekt pn. Strażnik energii dla budynku mieszkalnego. Zespół stworzyli uczniowie Jakub Jadamus, Grzegorz Wengrzik, Ksawery Sajur, koordynatorem projektu był dr inż. Marcin Fice, a opiekunem pomocniczym - Mateusz Jasiński.

Dla zwycięzców to wielka szansa na zaplanowanie przyszłej kariery, o czym mówił podczas konferencji prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej.

- Uczestnictwo w tym programie, to przedsmak studiowania na Politechnice Śląskiej. W tym roku zmieniliśmy programy studiów. Proponujemy 16 programów, które są zintegrowane we wspólnym kształceniu na I roku, dając możliwość ostatecznego wyboru kierunku dopiero po I roku kształcenia, kiedy student decyduje, w którym obszarze działalności technicznej, najbardziej chce się rozwijać. Dodatkowo elastyczny program kształcenia pozwoli każdemu studentowi wybrać przedmioty zainteresowań. Takie podejście do kształcenia pozwala na lepsze wyspecjalizowanie absolwenta i przygotowanie go do wejścia na rynek pracy – mówił Rektor Politechniki Śląskiej.

770 (13)

Do uczestników konkursu zwrócił się także prorektor ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

- Kształcenie zorientowane projektowo jest już dobrze rozpropagowane wśród studentów, cieszy się uznaniem wśród kadry akademickiej, a teraz chcielibyśmy je zaoferować uczniom szkół ponadpodstawowych. Liczymy na to, że będzie ich to wdrażało w świat badań naukowych. Niezależnie jaką uczelnię w przyszłości wybierze młodzież, która dziś u nas gości, doświadczenie zdobyte dzięki realizacji wspólnych projektów z naszą Politechniką będzie procentowało przez długie lata - powiedział prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, który opracował zasady i wypromował nowoczesną metodę kształcenia zorientowanego projektowo (PBL – Projekt Based Learning) na PŚ. Doświadczenia uzyskane z jej pilotażowego wdrożenia przed kilkoma latami na kierunku Automatyka i Robotyka rozwinął dynamicznie na całej Uczelni, na której obecnie każdego roku realizowanych jest ponad 200 projektów PBL, a korzystają z niej studenci i pracownicy wszystkich wydziałów. Bazując na tym doświadczeniu zaproponował program włączania uczniów szkół średnich w badania naukowe poprzez realizację projektów w formule zbliżonej do PBL.

- Rozpoczęta współpraca otwiera młodym ludziom drzwi do nowoczesnych laboratoriów badawczych Politechniki Śląskiej oraz daje możliwość poznania naszych naukowców, doktorantów i studentów, umożliwiając im udział w fascynujących projektach naukowych. Dzięki temu tworzą więź z uczelnią i mogą planować swoją przyszłą edukację na Politechnice Śląskiej – dodała prof. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów, koordynator programu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie