Konferencja naukowa EuroScience Open Forum (ESOF) 2022

W ramach organizacji EuroScience Open Forum 2022 (ESOF), którego tegorocznym gospodarzem jest holenderska Lejda, 15 lipca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja towarzysząca ESOF 2022. Wydarzenie to jest uroczystą inauguracją przyjęcia przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Link do rejestracji na wydarzenie: ESOF2022 Katowice – Registration - EuroScience Open Forum

EuroScience Open Forum to odbywające się co dwa lata wydarzenie, którego celem jest integracja społeczności naukowców w ramach interdyscyplinarnej debaty na temat kultury naukowej, badań i innowacji dla społeczeństwa i ze społeczeństwem. Od pierwszej edycji (w 2004 roku) ESOF jest największą tego typu konferencją w Europie i przyciąga do miast pełniących rolę gospodarzy naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata.

Organizatorem konferencji jest EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki i Technologii), które zrzesza ponad 4500 czołowych myślicieli, innowatorów, dziennikarzy, przedstawicieli edukacji z ponad 90 krajów. Każda konferencja ma na celu dostarczenie stymulujących treści oraz wspieranie ożywionej wymiany pomysłów poprzez debatę i inne interakcje.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję rozmawiać na temat zrównoważonego środowiska, zrównoważonej kariery akademickiej, wolności i odpowiedzialności nauki, tożsamości kulturowej i przemian społecznych, edukacji dla przedsiębiorczości, przestrzeni nauki czy zdrowego społeczeństwa.

Będą starali się również odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

- Jak będzie prowadzona nauka w przyszłości i w jaki sposób nauka może poprawić swoją funkcjonalność jako podmiot transformacji, który prowadzi do zmiany społeczeństwa?

- W jaki sposób nauka może być maksymalnie otwarta ponad granicami, podziałami dyscyplinowymi, geograficznymi i społecznymi?

- Jakie są przyszłe zachowania, wartości, oczekiwania, postawy i normy społeczności badawczej?

- W jaki sposób można zmienić struktury instytucjonalne, aby wspierać różnorodność, równowagę i integrację?

- Jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji i uczenia się maszyn na społeczność naukową oraz praktyki naukowe?

- Jak nauka ustosunkuje się do wojny i jej skutków?

Program konferencji obejmuje dwanaście 75-minutowych sesji stacjonarnych, częściowo transmitowanych online do Lejdy. W sesjach udział wezmą specjaliści z uczelni tworzących katowickie konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024, a także zaproszeni goście reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, eksperci reprezentujący biznes, instytucje kulturalne i media.

Wśród wydarzeń towarzyszących konferencji ESOF znajdą się również dyskusje nad modelem kształcenia doktorantów i sposobie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Porozmawiamy również o kierunkach zmian wydawnictwa naukowego, w tym jak powinno działać, łącząc w sobie nowoczesność z tradycją edytorską, by stało się najlepszym miejscem dla rzetelnego recenzowania, a następnie wydania oraz promowania wyników badań naukowych.

Organizacja ESOF Katowice Regional Site przy ESOF Leiden wiąże się z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Tytuł ten umożliwia zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych, wzmacnia również możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycji w regionalną naukę, zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej, a także pozwala na zintensyfikowanie oddziaływania lokalnych uczelni na wszystkie sfery życia i wpływa na ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej z tytułem EMN. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku Miasta Katowice oraz środowiska akademickiego.

Stolica Górnego Śląska przez lata kojarzona głównie z kopalniami i hutami, dziś przechodzi transformację, a jej nowym przemysłem jest nauka. Katowice są obecnie prężnym ośrodkiem akademickim i miejscem rozwijania nowoczesnych technologii i upowszechniania badań. Rozwijają się tu nauki chemiczne, biologiczne, medycyna, technika, nauki społeczne, humanistyka, edukacja i sztuka. Organizowany jest tu Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w Europie i na świecie.

Organizatorem konferencji jest konsorcjum uczelni „Katowice – Miasto Nauki” wraz z EuroScience oraz Miastem Katowice. W skład konsorcjum uczelni wchodzą: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie