Na czarnej grafice widzimy pomarańczowe napisy MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 24.02.2022

Konferencja Material Technologies in SILESIA’2022

W dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Wiśle odbędzie się Konferencja Material Technologies in SILESIA’2022. Ma ona na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego, jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych.

Konferencja jest współorganizowana przez:

  • Katedrę Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice,
  • Katedrę Technologii Materiałowych, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Gliwice

oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Koło Inżynierii Materiałowej przy Oddziale Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej

Konferencja MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022 ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego, jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych.

Konferencja zainicjuje dyskusję na temat koordynacji badań i wdrożeń technologii materiałowych, najbardziej istotnych gospodarczo oraz systemu kształcenia dualnego oraz aktualnych oczekiwań przemysłu w stosunku do współczesnego absolwenta uczelni technicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: 15.03.2022

Termin konferencji: 12-15.06.2022

Więcej informacji na stronie MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022 – INTERNATIONAL CONFERENCE (polsl.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie