Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 05.05.2022

Konferencja inaugurująca projekt DEsire

12 maja 2022 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej oficjalnie zostanie zainagurowany Projekt DEsire. Konferencja będzie miała na celu zapoznanie otoczenia społeczno-gospodarczego z założeniami projektu.

1 kwietnia 2022 roku konsorcjum pięciu podmiotów rozpoczęło działania w ramach projektu DEsire: „Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych”. Konsorcjum tworzą: Politechnika Śląska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” Spółka Akcyjna w Katowicach, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Fundacja Instytut Sobieskiego. Projekt, na realizację którego Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w ramach VI konkursu „Gospostrateg”, jest ukierunkowany na wypracowanie tytułowego „Planu dekarbonizacji”. Za jego wdrożenie odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Lider projektu, którym jest Politechnika Śląska, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pilotażu Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej, mającego stanowić zaplecze badawczo-doradcze wspierające krajowych interesariuszy procesów dekarbonizacyjnych.

Projekt DEsire oficjalnie zostanie zainaugurowany podczas konferencji, która odbędzie się 12 maja 2022 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy i będzie składała się z trzech części merytorycznych. Pierwsza sesja poświęcona zostanie zapoznaniu beneficjantów projektu z wyzwaniami badawczymi, jakie postawione zostały przed zespołami reprezentującymi poszczególne podmioty tworzące Konsorcjum. Druga sesja będzie sesją otwartą, w której swoimi doświadczeniami podzielą się podmioty aktywnie włączające się w obszar badań i kreowania działań inwestycyjnych w sektorze energetyki jądrowej. Konferencję zamknie panel dyskusyjny, w którym udział zapowiedzieli reprezentanci podmiotów obecnie mocno zainteresowanych zabiegami dekarbonizacyjnymi zgodnie ze ścieżką Coal-to-Nuclear.

Rejestracja udziału w konferencji wymaga wypełnienia formularza dostępnego pod tym linkiem.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie