Komunikat Rektora Politechniki Śląskiej - Organizacja roku akademickiego

Kierownicy jednostek, pracownicy i studenci,

w związku z zapytaniami kierowanymi przez studentów i pracowników oraz pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej uprzejmie wyjaśniam, że każdy z semestrów obejmuje 15-tygodniowy okres zajęć wynikających z programu studiów. Stosowny zapis w tym zakresie stanowi § 26 ust. 2 Regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Śląskiej.

Jednocześnie corocznie wydawane jest zarządzenie w sprawie organizacji danego roku akademickiego określające zakresy dat, w którym zajęcia dydaktyczne w danym roku akademickim są realizowane.

Ze względu na wypadające pojedyncze dni wolne okres ten może przekraczać 15. pełnych tygodni. W przypadku gdy wynikający z zarządzenia okres zajęć dydaktycznych, po uwzględnieniu wakacji zimowych lub wiosennych, zawiera ponad 15. pełnych tygodni i zrealizowano wszystkie przewidziane godziny dla danego przedmiotu w semestrze, czyli zrealizowano cały blok zajęć odpowiadający temu przedmiotowi, wówczas pozostałe terminy zajęć dydaktycznych z tego okresu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, należy przeznaczyć na nadrobienie innych zaległości wynikających np. z przypadających pojedynczych godzin lub dni wolnych w trakcie semestru ewentualnie przeznaczyć na zaliczenie zrealizowanego bloku zajęć.

Dodatkowo informuję, że w wydawanych w przyszłości zarządzeniach w sprawie organizacji roku akademickiego 3 ostatnie dni zajęć w każdym z semestrów zostaną zdefiniowane wyłącznie jako dni przeznaczone na nadrobienie niezrealizowanych zajęć programowych, po uzgodnieniu ich harmonogramu z jednostkami prowadzącymi kształcenie, lub terminy zerowe.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
Rektor Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie