Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 14.05.2021

JM Rektor spotkał się ze stypendystami Ministra Edukacji i Nauki

Wybitne osiągnięcia naukowe to jeden z aspektów rozwoju zainteresowań badawczych studentów Politechniki Śląskiej, którzy zostali uhonorowani stypendiami Ministra Edukacji i Nauki za rok akademicki 2020/2021. Uroczyste wręczenie dyplomów przez JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka odbyło się 14 maja.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienie przyznawane studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród kryteriów jego przyznania znajdują się m.in. autorstwo lub współautorstwo w monografii naukowej, czasopiśmie naukowym, znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji, uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia.

Wśród laureatów stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za rok akademicki 2020/2021 znalazło się czworo studentów Politechniki Śląskiej: Anna Krzak (studentka kierunku technologia chemiczna), Jakub Siłka (student kierunku informatyka), Patrycja Wąsik  (studentka kierunku technologia i inżynieria chemiczna) oraz Michał Wieczorek (student kierunku informatyka). Dyplomy oraz gratulacje odebrali z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza. 

Laureaci z Politechniki Śląskiej to osoby zaangażowane w działalność naukową, rozwijaną podczas wspólnych prac z naukowcami Politechniki Śląskiej, a także uczelni zagranicznych. Podejmowanie wyzwań badawczych daje możliwość poszerzania wiedzy i doświadczenia, a także umiejętności w wybranym przez studentów obszarze. W przypadku Jakuba Siłki oraz Michała Wieczorka, studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, jest to obszar związany ze sztuczną inteligencją oraz przetwarzaniem danych, czego przykładem mogą być publikacje w „IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS”, a także wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.

— Stypendium Ministra ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ cały ten trud, praca i nieprzespane noce włożone w rozwijanie się w dziedzinie sztucznych inteligencji i pisania wszystkich artykułów to jest pokazanie, że było warto, i docenienie, że jest to dobrze zrobiona robota — podkreśla Michał Wieczorek. — Pieniądze ze stypendium mam zamiar przeznaczyć częściowo na oszczędności, a częściowo na inwestycję w siebie i pracę naukową, czyli np. na zakup lepszego sprzętu, żebym mógł robić trochę większe obliczenia, większe prace i w przyszłości postarać się o publikowanie kolejnych artykułów.

Motywacją dla wielu osób zgłaszających wnioski o przyznanie stypendium jest świadomość jego wartości i dużego wyróżnienia: —Jest to nagroda za wszystkie włożone trudy, prace po nocach — mówi Jakub Siłka, wyjaśniając także, że otrzymane pieniądze przekazał na rzecz usprawnienia badań. — W moim przypadku przeznaczyłem stypendium na serwer obliczeniowy, który pozwoli na nowe badania, co jest zawsze istotne. Dzięki temu możemy używać nowych badań, algorytmów, metody kryptografii, które zajmowałyby 2 tygodnie do obliczania, a teraz zajmują jeden dzień.

Jedną z laureatek została także Patrycja Wąsik, studentka Wydziału Chemicznego. Jest ona beneficjentką programu Najlepsi z Najlepszych! 4.0, w którym otrzymała finansowanie w ramach projektu pozakonkursowego. Ponadto jej najważniejsze osiągnięcia wiążą się także z publikacjami poświęconymi m.in. syntezie nanokropek węglowych z mlek roślinnych. Sukcesy w dziedzinie chemii to jednak niejedyne osiągnięcia laureatki z Politechniki Śląskiej. Jest ona także dwukrotną finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Uczelni Technicznych.

— Dla mnie największą motywacją było uzyskanie pewnego rodzaju wyróżnienia, docenianie moich wysiłków włożonych w pracę naukową poza zajęciami. Motywacją był również pewien zastrzyk finansowy, który to stypendium gwarantuje — mówi Patrycja Wąsik.

Otrzymywane przez studentów stypendia są motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań i kształtowania ścieżki kariery naukowej. Niektórzy z nich po ukończeniu studiów inżynierskich i magisterskich kontynuują wysokiej jakości kształcenie w Szkole Doktorów, rozwijając badania naukowe nierzadko we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To z kolei przekłada się nie tylko na możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach i firmach, ale przede wszystkim na wprowadzanie rozwiązań realnie odpowiadających na potrzeby nauki, gospodarki czy też przemysłu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie