Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 01.04.2021

IV konferencja wewnętrzna POB4

7 kwietnia o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie poświęcone Priorytetowemu Obszarowi Badawczemu 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości. Konferencja jest skierowana do osób realizujących badania w tym zakresie.

Tematyką IV konferencji POB4 będą:
- społeczne badania jakościowe i ilościowe do opisu zjawisk związanych z czynnikiem ludzkim w transporcie i logistyce miasta,
- strategie budowania/transformacji inteligentnych miast, kolekcjonowanie i przetwarzanie danych o parametrach ruchu miejskiego i stanie infrastruktury transportowej, a także środków transportu,
- wykorzystanie Internetu rzeczy, systemów nawigacji satelitarnej i wewnątrzbudynkowej, nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych oraz metod przetwarzania sygnałów,
- ocena i projektowanie przestrzeni miejskiej i budynków pod kątem jakości życia, standardów i dostępności dla wszystkich grup społecznych.

Celem konferencji wewnętrznych jest integracja środowiska akademickiego związanego z obszarem POB4. Jest to też wsparcie w budowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, tak istotnych np. w ramach Horyzontu Europa.

Zgłoszenia do udziału w konferencji wewnętrznej w celu uzyskania linku do platformy Zoom należy przesyłam na adres mailowy: grzegorz.sierpinski@polsl.pl najpóźniej do 6 kwietnia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie