Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 23.08.2021     Aktualizacja: 25.08.2021

Interaktywny Przewodnik po Regulaminie Zarządzania Własnością Intelektualną

Można już zapoznać się z nowym interaktywnym przewodnikiem po Regulaminie Zarządzania Własnością Intelektualną. Na stronie Transfer Technologii w Politechnice Śląskiej (polsl.pl) zawarte są wszystkie przepisy wraz z komentarzem na wideo.

Regulamin Zarządzania Własnością Intelektualną jest przewodnikiem po możliwościach i zasadach w zakresie ochrony praw i zasad komercjalizacji na Politechnice Śląskiej. Dokument określa m.in. metody ochrony i korzystania z praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Zawiera zasady zgłaszania dóbr intelektualnych, a także wynagradzania twórców. Precyzuje procedury komercjalizacji oraz reguluje podział środków z tego tytułu.

Znajomość Regulaminu pozwala na łatwiejsze przygotowanie m.in. do procesu uzyskania patentu lub transferu technologii. Pomocy w tym zakresie udzielają również specjaliści z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele spółki celowej Innowacje Politechniki Śląskiej sp. z o.o. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 32 400 3400 lub mailowo: biznes@polsl.pl. Dokumenty związane z komercjalizacją własności intelektualnej można pobrać ze strony Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie