Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 01.10.2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Już po raz 77 Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość połączona była z nadaniem tytułu Doctora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo, Rektorowi Politechniki Lwowskiej.

Na uroczystości oprócz władz Politechniki Śląskiej i studentów obecni byli min. przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uczelni, instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i kulturalnych a także Biskup Diecezji gliwickiej i członkowie Rady Społecznej. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk powitał także na uroczystości przedstawicieli straży granicznej, wojska, policji, straży pożarnej i miejskiej.  

Podczas przemówienia inauguracyjnego JM Rektor podkreślił, że Uczelnia przystępuje do realizacji swoich obowiązków w nowym roku akademickim jednocześnie z nadzieją i obawami. – Rozpoczynający się rok akademicki będzie dla wszystkich polskich uczelni, w tym również dla Politechniki Śląskiej, bardzo trudny. W dalszym ciągu trwa pandemia Covid-19. Mamy doświadczenie w zwalczaniu jej skutków, jednak nie mamy pewności, jak będzie się rozwijała po powrocie całej kilkunastotysięcznej społeczności akademickiej w mury Uczelni. Apeluję o rozsadek i odpowiedzialność w naszych działaniach. Bez wątpienia czeka nas wiele wyzwań i ciężkiej pracy – mówił JM Rektor.

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor nawiązał do wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której ocena jakości działalności naukowej, oparta będzie na nowych zasadach.

– Ewaluacja będzie dotyczyć lat 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022. Ostatnie miesiące i spływające dane, pokazują, że ustawodawca nie był w stanie przewidzieć wszystkich skutków wprowadzenia nowych przepisów ustawy i zasad oceny. Swoje obawy o wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek wyrażają zarówno małe, jak i duże uczelnie, te regionalne i te badawcze. Po raz pierwszy zostanie oceniona działalność naukowa dyscyplin, a nie, jak było do tej pory, wydziałów. Porównywane będą osiągnięcia naukowców, którzy reprezentują tę samą dyscyplinę nauki, ale niekoniecznie ten sam wydział. Będzie to oznaczało dla niektórych szkół wyższych obniżenie kategorii naukowej niektórych dyscyplin, a tym samym utratę uprawnień do nadawania stopni naukowych i konieczność zawieszenia działalności szkół doktorskich w zakresie tych dyscyplin. Dlatego jeszcze bardziej niż trzy lata temu, gdy wchodziła w życie nowa ustawa, będziemy potrzebowali solidarności i mobilizacji całego środowiska akademickiego – podkreślił prof. Arkadiusz Mężyk.  

Po przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor Politechniki Śląskiej uroczyście otworzył nowy rok akademicki a Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz rozpoczął immatrykulację reprezentantów studentów I roku. W tej grupie znaleźli się wybrani najlepsi kandydaci w procesie rekrutacji, wśród nich dwoje studentów zagranicznych z Etiopii i Tanzanii.

– Dzisiejsza uroczystość inauguracji roku akademickiego ma szczególne znaczenie dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają studia w naszej Uczelni. Drodzy studenci przez dokonany akt immatrykulacji zostaliście symbolicznie przyjęci do grona społeczności akademickiej naszej Uczelni. Chciałbym życzyć Wam pomyślności w pokonywaniu kolejnych zaliczeń i egzaminów, czyli powodzenia w zdobywaniu wiedzy, wykorzystania wszystkich możliwości w rozwoju swojej osobowości oraz satysfakcji z udziału w życiu studenckim – mówił Prorektor prof. Wojciech Szkliniarz.

Po ślubowaniu JM Rektor przyznał medale OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO – czyli najlepszemu wśród studentów. Medal ten ustawiony uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Śląskiej. Otrzymują go absolwenci wyróżniający się szczególnymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnieciami naukowymi. W tym roku medal ten otrzymało pięcioro absolwentów.

Podczas uroczystości swoich młodszych kolegów powitał Przewodniczący Samorządu Studenckiego Dawid Mordarski. – To wielki zaszczyt i honor móc w tym ważnym dla społeczności akademickiej dniu powitać wszystkich zgormadzonych na auli. Szczególnie chciałbym się zwrócić do tych, którzy właśnie złożyli ślubowanie jak i tych którzy rozpoczynają kolejny rok na naszej Alma Mater jaką jest Politechnika Śląska. Stojąc przed wami jako wasz starszy kolega chciałbym pogratulować wam wyboru właśnie tej uczelni jako miejsca zdobywania wykształcenia, które ukształtuje was na przyszłych inżynierów i magistrów. A kto wie może zwiążecie swoje plany z Uczelnią na dłużej – mówił Dawid Mordarski.

Po inauguracji odbyła się uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo, Rektorowi Politechniki Lwowskiej. Profesor otrzymał ten zaszczytny tytuł min. za inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym, integrację środowiska naukowego Polski i Ukrainy a także zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej oraz podejmowanie działania na rzecz rozpoznawalności międzynarodowej Politechniki Śląskiej.

Laudację wygłosił Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk. – Politechnika Śląska obchodzi dzisiaj święto, którym jest uroczyste przyjęcie do naszej wspólnoty wybitnej postaci prof. Jurija Bobalo, Rektora Politechniki Lwowskiej. Czerpiąc ze średniowiecznej tradycji czołowych europejskich uniwersytetów pragniemy po raz 52. w naszej 77-letniej historii uhonorować osobę szczególnie zasłużoną w rozwoju nauki i społeczeństwa, której dorobek niesie szczególną wartość dla naszej Uczelni. Nie bez powodu nawiązuję w tym miejscu do historii, gdyż właśnie historia łączy Politechnikę Lwowską z Politechniką Śląską. Doskonale pamiętamy, gdy dwa lata temu JM Rektor Politechniki Lwowskiej w tej auli wspominał okres, kiedy została utworzona Politechnika Śląska na fundamentach intelektualnych Politechniki Lwowskiej. W naszej uczelni nie zapominamy o tym fakcie i ciągle z dumą odwołujemy się do nazwisk pierwszych profesorów, którzy przybyli wówczas ze Lwowa, aby zbudować na Śląsku silny ośrodek akademicki. Dziś widzimy z dumą, że ich trud nie został zmarnowany i Politechnika Śląska należy do grona wiodących Badawczych Uczelni w kraju o konsekwentnie budowanej rozpoznawalności międzynarodowej – mówił Prorektor prof. Pawełczyk.

Po nałożeniu szarfy doktorskiej i wręczeniu dyplomu przez JM Rektora Politechniki Śląskiej, prof. Jurij Bobalo wygłosił wykład, który był także inauguracyjnym. Prof. Bobalo zaprezentował zgormadzonym w auli gościom system szkolnictwa wyższego Ukrainy oraz zaprezentował swoją Uczelnię, czyli Politechnikę Lwowską. Na zakończenie swojego wykładu prof. Jurij Bobalo podziękował wspólnocie akademickiej Politechniki Śląskiej. – Chciałem podziękować za tak wysoką ocenę mojej działalności i za nadanie mi zaszczytnego tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Jestem wdzięczny moim kolegom z Polski za możliwość przemówienia do Państwa w moim ojczystym języku ukraińskim. Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdza, że nasza współpraca jest coraz bardziej skuteczna i owocna – mówił prof. Jurij Bobalo. 

Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych; prezydenci Gliwic, Katowic i Zabrza.

– Odziaływanie Politechniki Śląskiej jest wielkie i znaczące, jeśli chodzi o nasz rozwój i budowanie perspektyw na przyszłość całej Metropolii. Dzisiejszy dzień jest szczególny, poniważ gościmy prof. Jurija Bobalo. Pana obecność jest impulsem, aby wspominać to co działo się w Gliwicach ponad 70 lat temu, kiedy profesorowie Lwowscy tworzyli Politechnikę Śląską – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent Gliwic Adam Neumann.

Głos zabrał także prezydent Katowic Marcin Krupa. –  Miałem dziś problem, ponieważ musiałem wybrać pomiędzy sercem a rozumem. Rozum podpowiadał Katowice Uniwersytet Śląski a serce podpowiadało Politechnika Śląska. Pokierowałem się sercem, ponieważ Politechnika to nie tylko moja Alma Mater ale też moje miejsce pracy a drugi bardzo ważny powód to właśnie to, że Rektor Politechniki naszego zaprzyjaźnionego miasta Lwowa otrzymuje zaszczytny tytuł – mówił prezydent Krupa.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik podkreśliła w swoim przemówieniu, że miasto Zabrze intensywnie korzysta z wiedzy i doświadczenia naukowców Politechniki Śląskiej. – Już niedługo w Zabrzu rozpocznie działalność europejska instytucja naukowa (Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia– EHTIC). Jestem przekonana, że w tej instytucji będą pracować nie tylko naukowcy z Gliwic czy Metropolii ale całej Europy – podkreśliła prezydent Zabrza.  

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022 a także nadanie tytułu Doctora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo transmitowana była w serwisie YouTube Politechniki Śląskiej  https://youtu.be/lrtjARoVdnw.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie