Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 26.03.2024     Aktualizacja: 27.03.2024
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Granty, finansowania i stypendia w programach projakościowych – podsumowanie 2023 roku

W 2023 roku realizowano ponad 30 programów projakościowych kierowanych do pracowników, doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Programy projakościowe stanowią główny instrument wdrażania strategii rozwoju Politechniki Śląskiej oraz planu działań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Mają na celu motywowanie oraz wspieranie pracowników, doktorantów i studentów w rozwijaniu kariery naukowej, wzrostu umiędzynarodowienia oraz podniesienia jakości kształcenia w oparciu o badania i innowacje, jak również programy podwójnego dyplomowania.

W 2023 roku Rektor przyznał łącznie ponad 3300 projakościowych dofinansowań, grantów i stypendiów dla ponad 2500 pracowników, doktorantów i studentów oraz podjął decyzję o zatrudnieniu 22 osób w ramach konkursu dla wybitnych młodych i wybitnych doświadczonych naukowców w ramach programu IDUB, zwiększeniu subwencji dla wszystkich jednostek podstawowych, a także przyznaniu finansowania 335 projektom PBL, w których udział zadeklarowało ponad 1400 studentów i 396 opiekunów oraz 139 projektom studenckich kół naukowych realizowanych przez 354 studentów oraz 66 opiekunów. Ponadto uruchomiono dwie edycje programu realizacji projektów z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach, których zrealizowano 114 projektów, w których udział zadeklarowało 159 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe zestawienie beneficjentów poszczególnych programów zamieszczono poniżej.

 1. Projakościowe finansowanie za publikacje wydane w czasopismach Top 1%, Top 5%, Top 10%, czasopismach Nature lub Science oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Projakościowe finansowanie za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy, partnera nieakademickiego lub inną dyscyplinę naukową, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Projakościowe finansowanie dla zespołów realizujących projekty w programie Horyzont 2020 lub Horyzont Europa, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Wsparcie dla rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Dofinansowanie badań o charakterze podstawowym realizowanych we współpracy z partnerem z zagranicy, w wyniku których zostanie złożony wniosek o finansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Granty dla doktorantów z zagranicy, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Świadczenia dla najlepszych doktorantów w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Granty dla promotorów i promotorów pomocniczych prowadzących wspólne doktoraty z instytucjami z zagranicy, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 •  
 1. Granty na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych, w szczególności w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
 1. Granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej
 1. Granty w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 1. Rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje, udzielone patenty, pozyskane projekty badawcze lub prace naukowo-badawcze
 1. Rektorskie granty habilitacyjne
 1. Rektorskie granty profesorskie
 1. Korekta językowa publikacji wysoko punktowanych lub zgłoszeń patentowych
 1. Projakościowe finansowanie za udzielone patenty, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Zatrudnianie wybitnych doświadczonych naukowców z kraju lub z zagranicy w tematyce priorytetowych obszarów badawczych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Zatrudnienie wybitnych młodych naukowców z kraju lub z zagranicy w tematyce priorytetowych obszarów badawczych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Stypendia dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia w pełnym cyklu kształcenia
 1. Finansowanie projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Finansowanie kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Program mentorski realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 1. Świadczenia dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Finansowanie projektów realizowanych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Program projakościowy dotyczący inwestycji w rozwój umiędzynarodowienia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Granty na dofinansowanie kosztów przeniesienia się na Politechnikę Śląska dla osób zatrudnionych w ramach programu dla wybitnych młodych oraz wybitnych doświadczonych naukowców, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 1. Zwiększenie subwencji dla jednostek podstawowych z tytułu realizacji zadania uelastyczniania pensum dydaktycznego, tj. rozliczenia obniżonego pensum z tytułu realizacji projektów oraz grantów habilitacyjnych i profesorskich, w ramach programu IDUB

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie