zdjęcie profilowe mężczyzny
Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 12.01.2023

Grant NCN dla prof. Adama Grajcara na badania dot. odporności nowoczesnych stali na pękanie

Prof. Adam Grajcar z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej otrzymał grant z NCN na badania dotyczące odporności na pękanie nowoczesnych stali wielofazowych. Projekt będzie prowadzony z partnerem z Niemiec, którym jest RWTH Aachen University.

Projekt pt. „Poprawa odporności na pękanie stali średniomanganowych na odkuwki pracujących w warunkach obciążeń statycznych, dynamicznych i cyklicznych za pomocą dyspersyjnego austenitu szczątkowego stabilizowanego przez redystrybucję pierwiastków” będzie realizowany w latach 2023-2026, a jego wartość wynosi ponad 1 mln zł. Ponadto strona niemiecka pozyskała na ten projekt ponad 315 tys. euro (finansowane przez DFG – German Research Foundation).

Kierownikiem projektu został prof. Adam Grajcar, a kierownikiem projektu ze strony niemieckiej – prof. Ulrich Krupp. Partnerem jest RWTH Aachen University – niemiecki uniwersytet techniczny o dużej renomie międzynarodowej.

Jak wyjaśnił prof. Grajcar, celem jego projektu jest opracowanie zaawansowanych stali średniomanganowych typu Quenching and Partitioning (Q&P) łączących wysoką wytrzymałość, ciągliwość oraz odporność na pękanie w warunkach obciążeń statycznych, dynamicznych oraz zmęczeniowych, które zostaną wytworzone przy zastosowaniu energooszczędnego procesu kucia. Realizacja projektu badawczego wymaga kompleksowych badań, wykorzystujących najnowocześniejsze techniki badawcze i narzędzia symulacyjne stosowane do oceny strukturalnej i własności mechanicznych współczesnych materiałów metalowych.

Grant na badania prof. Adama Grajcara został przyznany w konkursie OPUS-LAP 22 na projekty badawcze z partnerami zagranicznymi. Pełna lista pod linkiem: Wyniki OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów z udziałem naukowców z Niemiec (ncn.gov.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie