Autor: Aleksandra Weber     Publikacja: 07.06.2021

Forum Jakości 2021 – seminarium

Wpływ pandemii koronawirusa na szkolnictwo wyższe, a także zmiany zachodzące w funkcjonowaniu uczelni to główne z zagadnień, które zostaną poruszone podczas debaty w ramach Forum Jakości 2021, organizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jednym z jej uczestników będzie JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca.

Seminarium „Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej” jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych zmianami funkcjonowania uczelni z powodu pandemii koronawirusa. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, przedstawiciele szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie stanęli w obliczu trudnych i szybko postępujących zmian. Podlegały im przede wszystkim modele zarządzania – pandemia COVID-19 sprawiła, że wszystkie uczelnie musiały sprostać wyzwaniom i zapewnić szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia.

Forum Jakości 2021 zostało podzielone na trzy moduły:

- „Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe”,

- „Adaptacja uczelni do nowych warunków”,

- „Poza pandemią – długookresowe skutki pandemii dla szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jakości kształcenia. Proponowane rozwiązania”.

W debatach wezmą udział przedstawiciele instytucji, organizacji oraz środowisk eksperckich związanym z obszarem szkolnictwa wyższego. Jednym z uczestników dyskusji, poruszającej zagadnienia związany m.in. z nowymi sposobami komunikacji i wymiany informacji, wdrażaniem zdalnego i hybrydowego modelu nauczania, finansowym skutkom pandemii, będzie Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać do 7 czerwca 2021 r. za pośrednictwem formularza. Seminarium rozpocznie się 9 czerwca o godz. 8:30 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Forum Jakości 2021 jest organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie