Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 12.03.2021

Dyplomanci Politechniki Śląskiej wyróżnieni w konkursie w zakresie zielonych dachów i żyjących ścian

Dwóch magistrantów Politechniki Śląskiej otrzymało wyróżnienia w I edycji konkursu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Celem przedsięwzięcia była promocja zielonych dachów i żyjących ścian w miastach.

W I edycji konkursu jury oceniło prace inżynierskie oraz magisterskie pod względem poziomu merytorycznego i graficznego prac, oryginalności tematu, zastosowania rozwiązań mających ograniczony wpływ budynku na środowisko i klimat, a także „szczególnie ciekawe aspekty ideowe i rozwiązania projektowe uwzględniające integrację architektury i zieleni”.

Wśród laureatów w kategorii prace magisterskie znalazło się dwóch dyplomantów Politechniki Śląskiej. Jednym z nich był Kamil Kajdas. Jego praca „Architektura na styku. Centrum Badawcze Nauk Rolniczych pod Krakowem”, napisana pod kierunkiem dr. inż. arch. Jana Kubeca, otrzymała wyróżnienie za „zawartą w pracy ideę integracji budynku z krajobrazem i rozwiązanie zielonych atriów wraz z pomysłem na zieleń”. 

Specjalne wyróżnienie zostało przyznane Kubie Kapeckiemu za pracę „Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic” pod kierunkiem dr inż. arch. Agaty Twardoch. Uzasadnieniem przyznania wyróżnienia była duża wartość poznawcza pracy oraz możliwość jej wykorzystania przez miasto Katowice.

Konkurs zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” miał na celu zwrócić uwagę na zastosowanie rozwiązania integrującego zabudowaną przestrzeń z zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. Pełnią one ważne funkcje ekosystemowe, również ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie