Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 27.07.2022

Dr inż. Szymon Sobek zajmie się recyklingiem tworzyw sztucznych na stażu
z grantu NCN

Dr inż. Szymon Sobek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
na 3-miesięcznym stażu naukowym w Rzymie zajmie się recyklingiem tworzyw sztucznych. Staż odbędzie się w ramach grantu MINIATURA
z Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Pełna nazwa projektu brzmi: „Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania procesów hydrotermalnych i solwolizy jako metod recyklingu chemicznego i materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych".

Celem projektu jest 3-miesięczny staż naukowy w zespole prof. Lidii Lombardi na Uniwersytecie Niccolò Cusano w Rzymie. Będzie to czas na pracę nad środowiskową oceną cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, LCA) produktów recyklingu (materiałowego i chemicznego) odpadów z tworzyw sztucznych. 

Jak tłumaczył dr inż. Sobek, analiza LCA to technika mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska z nastawieniem nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska.

- Zamierzamy połączyć doświadczenia naszego zespołu w dziedzinie hydrotermalnej konwersji odpadów i solwolizy tworzyw sztucznych wraz z doświadczeniem zespołu prof. Lombardi w zakresie analiz LCA, aby w pierwszej kolejności określić oddziaływanie na środowisko stosowanych metod odzysku materiałów np. z turbin wiatrowych, a następnie szukać rozwiązań zmniejszania oddziaływań szkodliwych tj. duża energochłonność procesu, zużywanie nieodnawialnych zasobów czy emisje gazów cieplarnianych. Rozbijając proces recyklingu na etapy składowe: od pozyskania odpadu, poprzez jego przetworzenie wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych zasobów np. energii i materiałów aż do produktu końcowego - wolnych włókien szklanych, żywic czy lotnych kwasów tłuszczowych – możemy wyodrębnić i jakościowo określić źródła emisji lub nadmiernego zużycia zasobów w celu ich minimalizowania – powiedział dr inż. Szymon Sobek.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie