Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 04.07.2022

Dr inż. Marcin Górski polskim delegatem
w Fédération internationale du béton

Dr inż. Marcin Górski z Katedry Inżynierii Budowlanej na Wydziale Budownictwa został wybrany na stanowisko polskiego delegata przy Fédération internationale du béton (fib) – największej i najbardziej prestiżowej międzynarodowej organizacji w branży budowlanej.

Naukowiec został wybrany przez aklamację przez Sekcję Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Dr inż. Marcin Górski podkreślił, że powołanie go do grona delegatów krajowych do Fédération internationale du béton jest przede wszystkim uznaniem dla jego wieloletniej działalności na rzecz fib oraz jego rozpoznawalności naukowej w kraju i zagranicą. 

– Stwarza to na pewno wiele możliwości rozwoju dla mnie, w związku z udziałem w gremiach zarządzających kluczową organizacją w mojej branży. Stwarza jednak przede wszystkim dodatkowe szanse dla naszej Uczelni i polskiego środowiska. To szanse udziału szerszych gremiów polskich naukowców, w szczególności młodych, w pracach komitetów technicznych i grup roboczych fib nad najważniejszymi dokumentami pre-normatywnymi i podręcznikami o światowym zasięgu – powiedział.

Fédération internationale du béton jest stowarzyszeniem non-profit, utworzonym przez krajowe grupy członkowskie w 104 krajach i około 1000 członków korporacyjnych i indywidualnych. Misją fib jest rozwijanie, na poziomie międzynarodowym, badań naukowych i edukacyjnych, które mogą przyczynić się do postępu technicznego, ekonomicznego, estetycznego i środowiskowego w sektorze konstrukcji betonowych.

Fib jest uważane za najbardziej prestiżową organizację międzynarodową w obszarze konstrukcji budowlanych na świecie. Zrzesza nie tylko uczelnie, naukowców, ale i najważniejsze międzynarodowe firmy z sektora budownictwa i przemysłu betonowego oraz cementowego z całego świata. 

Dr inż. Marcin Górski stał się członkiem General Assembly i Technical Council fib’u, w których to ciałach Polska reprezentowana jest przez 4 osoby.

General Assembly (Zgromadzenie Ogólne) spotyka się co najmniej raz na dwa lata i jest nadrzędną władzą stowarzyszenia. Z kolei Technical Council spotyka się co najmniej raz w roku i odpowiada m.in. za inicjowanie komisji i zespołów zadaniowych oraz zatwierdzanie wszystkich zaleceń, przewodników i podręczników do publikacji.

Jak podał naukowiec, w całej historii organizacji, przede nim, z Politechniki Śląskiej, funkcję polskiego delegata do fib pełnił śp. prof. Andrzej Ajdukiewicz. 

Gratulujemy!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie