Dni-Nauki
Autor: Anna Orłowska     Publikacja: 21.06.2023

Dni Nauki Politechniki Śląskiej w dniach 4 i 5 lipca 2023 r.

Dni Nauki, które odbędą się w dniach 4 i 5 lipca to wydarzenie, podczas którego Politechnika Śląska zaprezentuje swoje osiągniecia oraz potencjał naukowy w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych zidentyfikowanych na Uczelni oraz zaprosi pracowników, doktorantów i studentów do odwiedzenia wydziałowych laboratoriów i zapoznania się z udostępnianą aparaturą.

Dni Nauki rozpoczną się 4 lipca o godzinie 9:00 inauguracją dwudniowej międzynarodowej konferencji, podczas której uczestnicy – m.in. wybitni naukowcy z zagranicy posiadający status Highly Cited Researcher oraz laureaci grantów ERC – będą dyskutowali o kluczowych i najbardziej aktualnych problemach naukowych oraz tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i poprawą zdrowia oraz życia mieszkańców. Podejmowane kwestie będą skupione wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) wyróżnionych na Politechnice Śląskiej, w których Uczelnia koncentruje od ponad 3 lat swój rozwój oraz buduje markę, tj.

  • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna – panel „Nowe technologie wspomagające medycynę precyzyjną”,
  • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych – panel „Możliwości rozwoju działalności badawczej w Politechnice Śląskiej w ramach POB2 Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych”,
  • POB3 – Materiały przyszłości – panel „Materiały przyszłości – szanse i zagrożenia”,
  • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości – panel „Wyzwania stojące przed przejściem na elektromobilność i pojazdy autonomiczne”,
  • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – panel „Systemy wspomagające – oczekiwania, kierunki rozwoju, wyzwania”,
  • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – panel „Być neutralnym klimatycznie – jak to osiągnąć?”.

Adresatami konferencji są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego – samorządy, reprezentanci biznesu i przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów, gości i panelistów znajdą się pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, a także wybitny specjaliści i badacze z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Roboczym językiem konferencji będzie język polski, natomiast organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski oraz – podczas wystąpień gości z zagranicy – na język polski.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa konieczna jest rejestracja, która rozpocznie się 21 czerwca na stronie Rejestracja.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uzupełnieniem Wydarzenia będzie inicjatywa otwartych laboratoriów, które wydziały i centra badawcze Politechniki Śląskiej udostępnią w dniach 4 i 5 lipca w godzinach od 13:00 do 17:00 do zwiedzania pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni w celu zapoznania się z udostępnianą aparaturą, a także możliwościami jej wykorzystania we własnych badaniach.

Szczegółowa lista udostępnianych do zwiedzania laboratoriów znajduje się na stronie z programem Dni Nauki Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie