Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 24.02.2021     Aktualizacja: 11.03.2021

Badania Politechniki Śląskiej w bibliografii dokumentu WHO

Publikacja przedstawiająca projekt studentów z Politechniki Śląskiej została zacytowana w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia z rekomendacjami dotyczącymi stosowania środków ochrony osobistej. Badania zostały dofinansowane w I konkursie projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uczelnia Badawcza”.

Dokument „Rational use of personal protective equipment for COVID-19 and considerations during severe shortages” jest poświęcony problematyce racjonalnego zarządzania środkami ochrony indywidualnej wobec doświadczanych niedoborów. To zaktualizowana, czwarta wersja wytycznych WHO, opublikowana pod koniec zeszłego roku.

Brak takiej ilości środków, które wystarczyłyby na pokrycie zgłaszanego zapotrzebowania, to niejedyny problem związany z tą kwestią. Zwiększone zużycie maseczek czy rękawiczek może skutkować także zaśmiecaniem obszarów miejskich, a sama gospodarka odpadami pandemicznymi stanowi wyzwanie dla firm.

Znalezienia odpowiedzi podjęli się członkowie Studenckiego Koła Naukowego Logistyki LogistiCAD pod kierunkiem opiekuna dr. hab. inż. Piotra Nowakowskiego. W ramach projektu pt. „Opracowanie nowych sposobów zbiórki, składowania i zagospodarowania odpadów środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) w czasie trwania pandemii związanej z wirusem COVID-19” studenci przeprowadzili badania z udziałem samorządów, firm działających w tej branży oraz użytkowników tego typu środków. W rezultacie stwierdzono, że pomocne byłoby zapewnienie miejsc wyrzucania zużytych maseczek lub rękawiczek czy też przeznaczenie wybranego koloru worków na śmieci na ich segregację. Badania SKNL LogistiCAD otrzymały dofinansowanie w ramach I konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie