Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 14.06.2022

Absolwenci PŚ z głównymi nagrodami w ogólnopolskim konkursie Młodzi Innowacyjni

Absolwenci Politechniki Śląskiej z głównymi nagrodami w ogólnopolskim konkursie Młodzi Innowacyjni 2022! Przedstawiciele wydziałów MT i AEI otrzymali główne nagrody w kategoriach: prace doktorskie i prace magisterskie, a także wyróżnienie w kategorii prace magisterskie.

Są to kolejno: dr inż. Olaf Dudek, mgr inż. Przemysław Olszówka oraz mgr inż. Artur Wyciślok.

Jury doceniło ich prace za walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia uzyskanych wyników w automatyce i robotyce

Dr inż. Olaf Dudek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego otrzymał główną nagrodę w kategorii prace doktorskie za pracę pt. „Kształtowanie charakterystyk dynamicznych zawieszeń jezdnych robotów mobilnych opartych na kołach omnikierunkowych”. Została ona wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Sławomira Dudy, prof. PŚ; promotorem pomocniczym był dr inż. Grzegorz Gembalczyk.

W jego pracy zidentyfikowano przyczynę nadmiernego zużywania się i luzowania elementów układu zawieszenia. Przeprowadzając analizę modalną pojazdu AGV IBP500 zauważono występowanie nadmiernych drgań korpusu pojazdu, które wynikały z nieregularnych kształtów obwiedni podporowych kół omnikierunkowych. Celem pracy było więc przedstawienie nowej konstrukcji węzła zawieszenia przystosowanej do warunków zabudowy w pojeździe AGV IBP500 – wraz z metodyką projektowania układów zawieszeń dla kół omnikierunkowych oraz przygotowanymi narzędziami inżynierskimi wspomagającymi proces projektowania.

 

Kolejny absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego – mgr inż. Przemysław Olszówka – otrzymał I nagrodę za pracę magisterską pt. „Prototyp systemu rozpoznawania nieoznaczonych towarów do wspomagania zakupów samoobsługowych”. Praca dyplomowa została zrealizowana pod opieką dr. hab. inż. Piotra Przystałki, prof. PŚ.

Jego praca przedstawia innowacyjne podejście do tematu zwiększenia komfortu oraz przyspieszenia procesów zakupowych przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań techniki, w tym głębokich sieci neuronowych i przetwarzania brzegowego. Opracowany prototyp systemu może skutecznie konkurować na rynku światowym z największymi producentami. Możliwość rozpoznawania produktów nieoznaczonych, w szczególności umieszczonych w półprzezroczystych reklamówkach to funkcjonalność bardzo pożądana w sieciach sprzedażowych, co świadczy o wysokiej innowacyjności pomysłu oraz dużym potencjale wdrożeniowym. Praca dyplomowa została zrealizowana przy współpracy z firmą HemiTech Sp. z o.o. oraz MAGO S.A. Obecnie trwają dalsze prace wdrożeniowe jej wyników.

 

Trzecim nagrodzonym przedstawicielem Politechniki Śląskiej jest mgr inż. Artur Wyciślok z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Jego praca pt. „Analiza wpływu zmian parametrów pacjenta oraz szumów pomiarowych na jakość działania sztucznej trzustki” uzyskała wyróżnienie w kategorii prac magisterskich. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż.  Jarosław Śmieja.

W pracy przeprowadzono badania symulacyjne mające ocenić wpływ zmian parametrów fizjologicznych pacjenta z cukrzycą typu 1 na możliwości utrzymywania na zadanym poziomie poziomu glukozy we krwi przez układy regulacji oparte na algorytmach PID oraz MPC. Stosowane rozwiązania - regulatory PID oraz MPC - zostały porównane w kontekście ustalonych wskaźników dla różnych scenariuszy symulacyjnych. Scenariusze te obejmowały występowanie wysiłku o różnej intensywności i czasie zaistnienia. Ponadto przeprowadzono dyskusję źródeł możliwych zakłóceń pomiaru oraz sprawdzono ich wpływ na układy sterowania. Zbadano także modyfikacje algorytmów mające na celu poprawę działania regulatorów w sytuacji wysiłku, a więc sprzężenie w przód od planowanego wysiłku oraz wykorzystanie glukagonu jako drugiej substancji sterującej. Wyniki testów symulacyjnych przedstawiono graficznie i dokonano ich analizy, a także porównano między sobą rezultaty dla różnych wariantów.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” skierowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych w Polsce. Zakres tematyczny prac zgłaszanych do konkursu prac obejmuje tematykę: sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów; robotyka; metrologia i systemy pomiarowe; czujniki i przetworniki pomiarowe; systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Pełna lista laureatów dostępna tutaj: wyniki-konkursu-mlodzi-innowacyjni-2022_fb.pdf (lukasiewicz.gov.pl)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie