Zdjęcie laureatów nagrody.
Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 28.10.2022

Absolwenci Politechniki Śląskiej z nagrodami w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej

Absolwenci Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej – inż. Rafał Osadnik oraz inż. Radosław Paluch – zostali laureatami konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu badań kosmicznych, organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną.

Inż. Rafał Osadnik (na zdjęciu pierwszy od prawej) otrzymał nagrodę II stopnia za pracę pt. „Rekonstrukcja i analiza stanu nieważkosci w warunkach laboratoryjnych z użyciem klinostatu”, a inż. Radosław Paluch (na zdjęciu drugi od prawej) otrzymał nagrodę dodatkową za pracę pt. „Projekt i wykonanie symulatora solarnego do zastosowań w technologiach satelitarnych”.

Obaj panowie zostali laureatami w kategorii prac inżynierskich i licencjackich, do której nadesłano w sumie 23 nadesłane prace. Były to prace dyplomowe inżynierskie, na kierunku fizyka techniczna – profil praktyczny, wykonane pod opieką prof. dr hab. Tomasza Błachowicza. Obecnie laureaci studiują na Politechnice Gdańskiej.

Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu odbyło się podczas Studenckiej Konferencji Kosmicznej, która odbyła się w dniach 20-21 października na Politechnice Wrocławskiej. Do piątej edycji konkursu zgłoszono 49 prac nadesłanych z 19 krajowych jednostek naukowych.

Rafał Osadnik – „Rekostrukcja i analiza stanu nieważkości w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem klinostatu”.

Praca składa się z dwóch uzupełniających się obszarów. W części analitycznej zajęto się symulacją i analizą parametrów dynamicznych i kinematycznych urządzeń do wytwarzania, w warunkach laboratoryjnych, stanu nieważkości. W części eksperymentalnej wykonano i uruchomiono klinostat wraz z układem jego sterowania. Prace wymagały od autora szerokiej wiedzy z zakresu automatyki, teorii sygnałów, informatyki oraz umiejętności praktycznych związanych z budową prototypu.

Politechnika Śląska

Radosław Paluch – „Projekt i wykonanie symulatora solarnego do zastosowań w technologiach satelitarnych”.

Praca polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu źródła światła o rozkładzie spektralnym odpowiadającym światłu słonecznemu, które występuje na orbicie okołoziemskiej. Wykonany układ posiada możliwość sprzężenia opto-mechanicznego z komorą próżniową do prowadzenia prac testowych z ogniwami słonecznymi pracującymi na orbicie. Podczas realizacji pracy inżynierskiej badano różne źródła światła oraz wykonano odpowiedni system filtracji i regulacji składu spektralnego symulatora, przy spełnieniu wymagań narzuconych przez obowiązujące normy dla tego typu urządzeń. Praca jest przykładem systemowego podejścia do projektu inżynierskiego, zawierającego wszystkie etapy, od powstania koncepcji, wykonania projektu, modelowania a w końcu wytworzenia i uruchomienia urządzenia.

Urządzenie

Pełna informacja i lista nagrodzonych tutaj: SKK Wrocław 2022: Studenckie badania i projekty w centrum uwagi. Relacja z konferencji - POLSA

Źródło grupowego zdjęcia z wydarzenia: POLSA

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie