aei 60 lecie
Autor: Anna Świderska     Publikacja: 23.05.2024
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

60 lat Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

W tym roku Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki obchodzi 60 lat swojej działalności. Uroczyste obchody tej rocznicy odbędą się 6 czerwca 2024 r.  w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej został utworzony 15 lutego 1964 roku jako pierwszy w Polsce samodzielny Wydział Automatyki. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. Tadeusz Zagajewski. W 1971 roku, z uwagi na szybki rozwój informatyki, jego nazwa została zmieniona na Wydział Automatyki i Informatyki. W roku 1973 zakończyła się budowa obecnej siedziby Wydziału, zaś w 1984 roku Wydział otrzymał nazwę, którą  do dzisiaj nosi. W czasie swojego istnienia Wydział stopniowo się rozrastał, stając się największym z Wydziałów Politechniki Śląskiej - obecnie Wydział zatrudnia przeszło 30 profesorów, przeszło 50 doktorów habilitowanych i przeszło 200 adiunktów.

Funkcję dziekana Wydziału sprawuje obecnie prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, zaś funkcje prodziekanów dr inż. Katarzyna Mościńska, prof. PŚ, dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ i dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej kształci studentów na ośmiu kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Teleinformatyka, Biotechnologia, Mikroinformatyka Systemów Cyfrowych, Informatics i Interdisciplinary Studies: Automatic Control, Electronics and Information Engineering. Dwa ostatnie kierunki są prowadzone w języku angielskim, zaś ostatni z nich uzyskał akredytację ABET. Aby sprostać wymaganiom, Wydział otworzył swoje podwoje w drugiej lokalizacji: w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 13.  Łącznie Wydział kształci około 3000 studentów, co stanowi około jednej czwartej liczby studentów Politechniki Śląskiej.

Uroczystościom rocznicowym będzie towarzyszyć koncert jubileuszowy i walne zgromadzenie Absolwentów Wydziału. Zapraszamy do wspólnego świętowania Pracowników, Studentów, Absolwentów, Przyjaciół Wydziału. Szczegółowe informacje pod adresem 60.aei.polsl.pl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie