Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 12.05.2022

5.edycja programu umożliwiającego zatrudnianie wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy

Uruchomiono piątą edycję programu związanego z zatrudnianiem na Uczelni wybitnych doświadczonych i wybitnych młodych naukowców. W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Śląska kontynuuje prace w zakresie wzmocnienia kadry naukowej poprzez zatrudnienie wybitnych doświadczonych oraz wybitnych młodych naukowców, w szczególności z zagranicy, mogących tworzyć i poprowadzić zespoły naukowe, złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektów krajowych i międzynarodowych, a także publikacje do renomowanych czasopism.

Zaktualizowane ogłoszenia konkursowe w piątej edycji programu, w języku polskim oraz języku angielskim, opublikowano na stronie Uczelni, a także na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w międzynarodowym portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS.

Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach zatrudnienia znajdują się w poniższych linkach:

Ogłoszenie IDUB na stanowiska Profesora Uczelni

Ogłoszenie IDUB na stanowisko adiunkta

W celu rozpropagowania załączonych ogłoszeń po raz kolejny zachęcamy pracowników Politechniki Śląskiej do ich udostępniania wśród znanych im naukowców, spełniających postawione w nich kryteria. Kryteria te są wymagające, ale możliwości, jakie Uczelnia oferuje są znaczące i konkurencyjne względem czołowych uniwersytetów zagranicznych.

Potencjalnym kandydatom warto przede wszystkim zwrócić uwagę na pakiet programów projakościowych Politechniki Śląskiej, których będą mogli być beneficjentami, zwłaszcza, jeśli w trakcie pracy na Uczelni wykażą się osiągnięciami porównywalnymi do wymaganych w kryteriach konkursowych. W pozyskaniu wybitnych naukowców z zagranicy znaczenie może mieć także możliwość świadczenia części pracy z miejsca ich stałego pobytu. W wyniku rozstrzygnięcia poprzednich edycji konkursów zatrudnienie na Politechnice Śląskiej podjęło 9 naukowców, z czego 3 na stanowisku profesora Uczelni oraz 6 na stanowisku adiunkta.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie