A A+ A++

Oprogramowanie LabVIEW firmy National Instruments dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Politechniką Śląską oraz firmą National Instruments Poland Sp. z o.o. istnieje możliwość uzyskania oprogramowania LabVIEW dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Politechniki Śląskiej w ramach umowy licencyjnej NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT.

Licencja ta przewiduje możliwość instalowania opragramowania LabVIEW tylko na komputerach będących własnością Politechniki Śląskiej bez względu na miejsce ich użytkowania (umowa nie dotyczy prywatnych komputerów pracowników i studentów). Oprogramowanie dostępne jest w angielskiej wersji językowej w wersji na platformę Windows, Linux i Mac OS oraz zawiera nastepujące komponenty

Pozyskanie oprogramowania odbywa się poprzez pobranie spakowanych obrazów płyt instalacyjnych do pobrania przez sieć Internet.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie