A A+ A++

Seminarium na temat pojazdów autonomicznych z laureatem grantu ERC

W dniu 03.07.2023 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej z inicjatywy kierownika Katedry Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki, dr hab. inż. Grzegorza Sierpińskiego, prof. PŚ (koordynatora Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości), odbyło się seminarium "Advantages and disadvantages of autonomous vehicles implementation in cities". Gościem specjalnym seminarium był prof. Carmelo D’Agostino z Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Profesor jest kierownikiem projektu SUperSAFE (SUrrogate measures for SAFE autonomous and connected mobility) w ramach grantu ERC (European Research Council Grant), najbardziej prestiżowego grantu badawczego w Europie i jednego z najbardziej prestiżowych na świecie. W seminarium uczestniczyli naukowcy reprezentujący dwie jednostki wewnętrzne wydziału.

Seminarium szybko zamieniło się w dyskusję naukową pokazującą wieloaspektowość omawianego zagadnienia. Wśród omawianych tematów znalazło się m. in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, społeczna akceptacja, wpływ na środowisko, infrastruktura transportu, komunikacja pojazd-droga i wiele innych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie