Międzynarodowy Zespół Konsultacyjny na Politechnice Śląskiej

Celem Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej jest wspieranie Uczelni w realizacji strategii rozwoju, w szczególności w dążeniu do doskonałości w badaniach naukowych, unowocześnianiu kształcenia, umiędzynarodowieniu i zwiększeniu rozpoznawalności.

Zespół osiąga swój cel w szczególności poprzez realizację następujących działań:

  • wspiera Uczelnię w nawiązywaniu relacji i współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami, organizacjami naukowymi i gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami;
  • wspiera Uczelnię w nawiązywaniu kontaktów z wybitnymi naukowcami z zagranicy;
  • wskazuje aktualne tematy badawcze i rozwojowe, w których Politechnika Śląska może odegrać wiodącą rolę;
  • aktywnie promuje Politechnikę Śląską, korzystając z dostępnych możliwości.

Poprzez swoją działalność Zespół będzie dążyć do zapewnienia wspólnocie Politechniki Śląskiej możliwości uczestniczenia w ważnych dyskusjach i przedsięwzięciach naukowych, prezentowania swojego wkładu naukowego na poziomie międzynarodowym (w tym w prestiżowych czasopismach naukowych) oraz nawiązywania kontaktów w celu wpływania na ważne wydarzenia naukowe w świecie.

Członkowie Zespołu mogą być zapraszani do udziału w ważnych wydarzeniach organizowanych w Uczelni.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 22 listopada 2021 roku.

Szczegółowy opis spotkań dostępny jest pod linkiem.

W dniu 21 listopada 2022 roku odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego (International Consultative Board – ICB) przy Politechnice Śląskiej.

Spotkaniu, które odbyło się w trybie zdalnym (MsTeams) przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk. Moderatorem spotkania był pełnomocnik Rektora Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.

Głównym tematem zebrania była współpraca pomiędzy uczelniami a przemysłem w krajach członków ICB.

Szczegółowy raport z przebiegu zebrania znajduje się pod linkiem.

7 września odbyło się kolejne posiedzenie Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej.

Szczegółowy raport z przebiegu spotkania znajduje się pod linkiem

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie