E-podania

Elektroniczne pobranie formularza dla danej sprawy - usługobiorca wypełnia formularz i podpisuje profilem zaufanym - po akceptacji właściwej komórki zgoda/decyzja podpisane profilem zaufanym Politechniki Śląskiej przekazywana jest elektronicznie do usługobiorcy.

Proces obejmuje następujące sprawy:

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • wniosek o udostępnienie danych statystycznych instytucjom publicznym,
 • wniosek o przyjęcie studenta w ramach przeniesienia z innej uczelni,
 • wniosek o wznowienie studiów po skreśleniu,
 • wniosek o zmianę wydziału/profilu studiów/formy i kierunku studiów,
 • wniosek o udzielenie urlopu (student),
 • wniosek o indywidualną organizację studiów,
 • wniosek o egzamin komisyjny,
 • rezygnacja ze studiów,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia absolwentowi o odbytych studiach,
 • wniosek o wydanie absolwentowi duplikatu dyplomu,
 • wniosek o uznanie efektów uczenia się osobie z zewnątrz.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie