A A+ A++

Pełnomocnicy ds. zarządzania projektami

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Do zadań pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami należy:

 1. przekazywanie informacji pracownikom i doktorantom jednostki organizacyjnej, w zakresie ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów,
 2. udzielanie pomocy kierownikom projektów w zakresie realizacji obowiązujących procedur dotyczących zarządzania projektami,
 3. współpraca z CZP w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacji.

Pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami powołuje Dziekan Wydziału.

Wzór powołania stanowi Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 16/13/14Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami

WYKAZ PEŁNOMOCNIKÓW

 1. Wydział Architektury

Dr inż. arch. Tomasz Bradecki 
tel. 32-2372419, e-mail: tomasz.bradecki@polsl.pl
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Gliwice, Akademicka 7, pokój 508

 1. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dr inż. Krzysztof Tokarz 
tel. 32-2372300, e-mail: krzysztof.tokarz@polsl.pl  
Instytut Informatyki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 311

 1. Wydział Budownictwa

Dr hab. inż. Marcin Kozłowski
tel. 32-2371917, e-mail: marcin.kozlowski@polsl.pl
Katedra Inżynierii Budowlanej
Gliwice, Akademicka 5, pokój 208A

 1. Wydział Chemiczny

Dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. PŚ

tel. 32-2371305, e-mail: wojciech.domagala@polsl.pl
Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
Gliwice, M. Strzody 9, pokój 111C

 1. Wydział Elektryczny

Dr inż. Krzysztof Kubiczek
tel. 32-2372749, e-mail: krzysztof.kubiczek@polsl.pl
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
Gliwice, Akademicka 10, pokój 109A

 1. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ
tel. 32-2372487, e-mail: marcin.lutynski@polsl.pl
Katedra Eksploatacji Złóż
Gliwice, Akademicka 2, pokój 297

 1. Wydział Inżynierii Biomedycznej

Dr hab. inż. Dominik Spinczyk, prof. PŚ
tel. 32-2777459, e-mail: dominik.spinczyk@polsl.pl
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
Zabrze, Roosevelta 40, pokój 223

 1. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ
tel. 32-2372378, e-mail: wojciech.adamczyk@polsl.pl
Instytut Techniki Cieplnej
Gliwice, Konarskiego 22, pokój 54C

 1. Wydział Matematyki Stosowanej

Dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
tel. 32-2372059, e-mail: beata.sikora@polsl.pl
Katedra Matematyki
Gliwice, Kaszubska 23, pokój 415

 1. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
tel. 32-2371897, e-mail: rafal.babilas@polsl.pl
Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice, Konarskiego 18A, pokój 282

 1. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
tel. 32-6034463, e-mail: janusz.adamiec@polsl.pl
Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Katowice, Krasińskiego 8, pokój 32

 1. Wydział Organizacji i Zarządzania

Dr inż. Tomasz Wałek
tel. 32-2777386, e-mail: tomasz.walek@polsl.pl
Katedra Zarządzania i Logistyki
Zabrze, Roosevelta 26, pokój 221

 1. Wydział Transportu

Dr inż. Jan Filipczyk
tel. 32-6034143, e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl
Katedra Transportu Drogowego
Katowice, Krasińskiego 8, pokój 103A

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie