A A+ A++

1.   FSP/27/CZP4/2017 - Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej - 1.3.1 PO IŚ

2.   FSD/28/ROZ3/2017 - Transgraniczna wymiana doświadczeń w inżynierii produkcji z zastosowaniem metod matematycznych - POL-CZ

3.   FSB/29/RJO5/2017 - Inkubator Innowacyjności + - 4.4 PO IR

4.  FSD/30/ROZ2/2017 Śląskie kadry dla innowacyjnej przedsiębiorczości - 11.3 RPO WSL

5.   FSP/31/CZP4/2017 - Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 oraz trzech budynków laboratoryjnych Katedry Odlewnictwa przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach - 1.3.1 PO IŚ

6.   FSD/32/ROZ4/2017 - Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania - 1.3 RPO WSL

7.   FSR/33/RIF4/2017 - Polsko-norweskie pomiary radiowęglowe - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

8.   FSR/34/RG6/2017 - Technologie dla podziemnego magazynowania energii i produkcji gazu niekonwencjonalnego - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

9.   FSD/35/RIB0/2017 - Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania - 1.3 RPO WSL

10.  FSR/36/RIF3/2017 - Procesy interfazowe na poziomie molekularnym - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

11.  FSR/37/RCh2/2017 - Nanocząsteczkowe środki kontrastowe do rezonansu magnetycznego - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

12.  FSR/38/RG5/2017 - Nawiązanie współpracy w ramach projektów związanych z magazynowaniem energii w sprężonym powietrza w górotworze - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

13.  FSR/39/RAU1/2017 - Rozszerzenie współpracy badawczej nad sieciami przemysłowymi i algorytmami sterowania - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

14.  FSR/40/RIE5/2017 - Działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

15.  FSD/41/RG3/2017 - Zarządzanie kryzysowe na obszarach pogranicza - POWT RCz-RP INTERREG V-A

16.   FSP/42/RN4/2018 - e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 2.1 RPO WSL

17.  FSB/43/RE3/2018 - Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - 4.1.2 PO IR

18.  FSB/44/RIE5/2018 - Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia gospodarki o obiegu zamkniętym - 4.4 PO IR

19.   FSP/45/RIB0/2018 - Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med. Sport Silesia" 1.1 RPO WSL

20.   FSB/46/RCH4/2018 - Nowe, wysokowydajne emitery TADF i RTP do organicznych diod elektroluminescencyjnych - 4.4 PO IR

21.   FSB/47/RIB1/2018 - System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S - 4.1.2 PO IR

22.   FSB/48/RM3/2018 - Nowa innowacyjna technologia „COLDTRIBRAZE” do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno - 4.1.4 PO IR

23.   FSB/49/RG2/2018 - Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej - 4.1.4 PO IR

24.   ZZD/50/RMT1/2018 - Innovative and additive manufacturing technology – new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials

25.  FSP/51/RE4/2019 - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technik Kwantowych - Specjalistyczne Laboratorium Spektrometrycznych Metod Badawczych Dedykowanych do Chemicznej i Fizycznej Sensoryki - 4.2 PO IR

26.  FSB/52/RJO5/2019 - Inkubator Innowacyjności 2.0 - 4.4 PO IR

27.  FSB/53/RG6/2019 - Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli - 4.1.1 PO IR

28.  FSB/54/RAU1/2019 - Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych - 4.1.2 PO IR

29.  FSB/55/RE4/2019 - Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych czujników fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych - 4.4 PO IR

30.  FSP/56/CZP4/2019- Termomodernizacja budynku Polimerów Politechniki Śląskiej zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Strzody 7A - 1.3.1 PO IŚ

31.  FSB/57/RAU2/2019 - Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowealgorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych - 4.1.4 PO IR

32.  FSB/58/RAU2/2019 - Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach - 4.1.1 PO IR

33.  14/020/FSP20/0001 - Centrum Metod Izotopowych CEMIZ - 1.1 RPO WSL

34.  32/002/FSB20/0005 - System efektywnego zarządzania energią w inteligentnych budynkach z rozwiązaniami IoT, bazujący na modelu Digital Twin - 4.1.1 PO IR

35.  14/030/FSP20/0008 - Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych (ESpeFuM) - 1.1 RPO WSL

36.  06/050/FSB20/0107 - Prace B+R nad opracowaniem unikatowej technologii przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z przetwórstwa węgli kamiennych w celu wytwarzania hybrydowego paliwa zawiesinowego - 4.1.1 PO IR

37.  07/010/FSB20/1003 - SMART - System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu - 1.2 RPO WSL

38.  07/040/FSB20/1003 - Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia - 1.2 RPO WSL

39.  10/060/FSB/150 - Autonomiczny mikrobus o napędzie elektrycznym przystosowany do poruszania się w trybie platooningu wraz z inteligentnym systemem informacji pasażerskiej - 1.2 RPO WSL

40.  08/060/FSB20/1004 - Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji - 1.1.1 PO IR

41.  13/040/FSD20/0094 - Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) - 1.4.1 RPO WSL

42.  02/060/FSB20/0018 - Opracowanie innowacyjnej platformy opartej o technologię blockchain - 1.1.1 PO IR

43.  02/110/ZZB/006 - Zautomatyzowane pojazdy kierowane zintegrowane z robotami współpracującymi dla przemysłu 4.0 (Automated Guided Vehicles integrated with Collaborative Robots for Smart Industry Perspective) CoBotAGV - POLNOR 2019 Call

44.  08/080/ZZB/084 - Zintegrowany system do symultanicznego odzysku energii, związków organicznych i biogennych a także do wytwarzania wartościowych produktów ze ścieków miejskich (Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater) SIREN - POLNOR 2019 Call

45.  04/050/FSB/117 - Przyjazna dla środowiska technologia otrzymywania kwasu adypinowego na drodze utleniania cykloheksanonu - 1.1.1 PO IR

46.  31/050/FSB20/0022 - Inkubator Innowacyjności 4.0 - 4.4 PO IR

47.  08/060/ZZB20/0276 - Bezinwazyjne wyznaczanie sztywności ścian tętnic człowieka in vivo (Non-invasive in-vivo assessment of local stiffness of human artery walls) ENTHRAL - GRIEG

48.  10/060/FSB/152 - Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) - 1.1.1 PO IR

49.  08/060/ZZB/009 - FrostWave - Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich (FrostWave - Development of novel microwave-assisted freeze-drying unit combined with natural working fluid-based refrigeration system for agriculture and marine foods) - POLNOR 2019 Call

50.  10/060/ZZB/153 - Bezzałogowy statek powietrzny o dużej długotrwałości lotu do gromadzenia danych o jakości powietrza o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej (Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions) LEADER - POLNOR 2019 Call

51.  08/060/ZZB/010 - Amoniak jako paliwo alternatywne do zasilania wysokoprężnych silników spalinowych stosowanych w sektorze rolniczym (Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle) – ACTIVATE - POLNOR 2019 Call

52.  08/080/ZZB/085 - Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze – kluczowe rozwiązanie dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków (Shortcut nitrification in activated sludge process treating domestic wastewater - key technology for low-carbon and clean wastewater treatment) – SNIT - POLNOR 2019 Call

53.  03/050/FSB20/0073 - Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych – VolumeMonit - 4.1.4 PO IR

54.  47/030/UED20/0002 - V4+WB Sieć managerów i administratorów badań (V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs)) - Fundusz Wyszehradzki

55.  08/080/ZZB20/0084 - Anaerobowa biorafineria odzyskująca zasoby z odpadów (Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock) – WasteValue - POLNOR 2019 Call

56.  06/010/UED20/0047 - Dziedzictwo geologiczno-górnicze w przygranicznej (Czechy/Polska) części GZW – przewodnik ilustrowany (Geo-mining Heritage of the Upper Silesian Coal Basin at the Czech and Polish border - Pictorial Guide) SIGHT - Fundusz Wyszehradzki

57.  06/030/UED21/0060 - Znaczenie surowców w gospodarce krajów V4 (Importance of raw materials in the economy of V4 countries) - Fundusz Wyszehradzk

58.  06/020/FSB21/0053 - Opracowanie innowacyjnego wału podatnego do zespołów napędowych maszyn roboczych - 4.1.4 PO IR

59.  32/015/UED21/0008 - Transfer wiedzy specjalistycznej V4 w transferze wiedzy/technologii. (Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer) - Fundusz Wyszehradzki

60.  10/060/FSB21/2014 - Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys) - 4.1.1 PO IR INGA

61.  08/060/SGS21/1044 - Elektrody z zawiesiny karbonizatu pochodzącego z biomasy (Flow electrodes from biomass-derived char) - NOR SGS

62.  10/010/SGS21/1070 - Innowacyjne stale średniomanganowe typu quenching and partitioning – nowe koncepcje technologiczne dla ultra- wysokowytrzymałych i plastycznych blach karoseryjnych (Innovative quenching and partitioning medium-manganese steels – novel technological concepts for ultra-high strength and ductile automotive sheets and plates) - NOR SGS

63.  13/040/FSB22/0108 - Prace badawczo-rozwojowe dot. opracowania i zastosowania algorytmu genetycznego w celu optymalizacji zarządzania produkcją (Research and development work on the development and application of a genetic algorithm to optimize production management) - 1.2 RPO WSL

64.  13/020/FSD22/0073 - Miasto Przestrzenią Rozwoju (The city is a space of development) - Rozwój Lokalny (Norweski Mechanizm Finansowy)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie