A A+ A++
photo
Autor: Błażej Sobota Publikacja: 01.04.2022 Aktualizacja: 01.04.2022

RID II - Rozwój Innowacji Drogowych.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosili II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych.

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce
w perspektywie roku 2030.

Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:
- wzrost innowacji w obszarze drogownictwa
- wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.


Zakres tematyczny RID II

OBSZAR TEMATYCZNY: TECHNOLOGIA BUDOWY ORAZ REMONTU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Zagadnienie 1F: Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu

OBSZAR TEMATYCZNY: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W OPARCIU O NAJEFEKTYWNIEJSZE METODY BADAWCZE
Zagadnienie 2C: Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi.
Zagadnienie 2D: Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych

OBSZAR TEMATYCZNY: METODYKA PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ
Zagadnienie 4G: Materiały, wyroby budowlane i technologie w inwestycjach drogowych, spełniające wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zagadnienie 4H: Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania
Zagadnienie 4I: Metody pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych w pasie drogowym

Szczegółowy opis zakresu tematycznego zawarto w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu

Do II konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe lub konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 6 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r. (do godziny 16:00).

Dokumentacja konkursowa.

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

„Szacowanie budżetu projektu w Programie Horyzont Europa”, 08.06.2022

2022-06-06 14:37:18
2022-06-06 14:39:46
06.06.2022
photo

Horyzont Europa - klastry, partnerstwa i misje, 18.05.2022

2022-05-05 08:06:46
2022-05-09 08:24:21
05.05.2022
photo

Polskie Powroty NAWA ze wsparciem NCBR

Agnieszka Kwiatkowska
2022-04-21 09:17:10
2022-04-21 09:23:04
21.04.2022
photo

Komisja Europejska zaakceptowała zasady w ramach PAKT (Premia dla AKTywnych)

Agnieszka Kwiatkowska
2022-03-21 08:09:45
2022-03-21 10:39:26
21.03.2022
1 z 14

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie