A A+ A++
photo
Autor: Agnieszka Kwiatkowska Publikacja: 18.03.2022 Aktualizacja: 18.03.2022

M.ERA-NET 3 Call 2022 (NCN)

Sieć M-ERA.NET wraz z Narodowym Centrum Nauki ogłaszają konkurs M-ERA.NET 3 Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Celem konkursu jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji obejmujących w szczególności niskoemisyjne technologie energetyczne oraz badania nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Tematyka konkursu obejmuje: materials for energy, innovative surfaces, coatings and interfaces, high performance composites, functional materials, new strategies for advanced material-based technologies in health applications, materials for electronics.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Harmonogram konkursu

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

  Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

  1 etap: 15 czerwca 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

  UWAGA: Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

  2 etap: 17 listopada 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

 • poziom krajowy (jednoetapowy)

  Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

  24 listopada 2022 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

  UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym złożonym na poziomie międzynarodowym.  

 • Wyniki konkursu

  luty/marzec 2023 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2022

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Katarzyna Szmigiel
2022-07-08 11:39:59
2022-07-08 12:09:09
08.07.2022
photo

Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of ‘Applied Research’ Programme

Katarzyna Szmigiel
2022-07-08 11:13:09
2022-07-08 11:24:43
08.07.2022
photo

The Digital Europe Programme

Katarzyna Szmigiel
2022-07-08 10:43:01
2022-07-08 12:17:04
08.07.2022
photo

„Szacowanie budżetu projektu w Programie Horyzont Europa”, 08.06.2022

2022-06-06 14:37:18
2022-06-06 14:39:46
06.06.2022
1 z 15

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie