A A+ A++

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W kadencji 2020 – 2024 na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany:

Dr hab. inż. Marek ROSZAK, prof. PŚ

Profesor Marek Roszak jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, książki monograficznej z zarządzania technologią, współautor książek dydaktycznych z obszarów dotyczących zarządzania, metaloznawstwa i dydaktyki. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością – pierwszej jednostki edukacyjnej w Polsce z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie procesu dydaktycznego i badań naukowych. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000. Audytor systemu zarządzania jakością. Wieloletni Kierownik kursu audytora wewnętrznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz metaloznawstwa, w tym obróbki cieplnej. Współorganizator seminariów – m.in. Dnia Jakości.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie