A A+ A++

Biuro Rzecznika Prasowego Politechniki Śląskiej

Biuro Rzecznika Prasowego pośredniczy w dobrych kontaktach między Wspólnotą Akademicką Politechniki Śląskiej i mediami. Wspiera komunikację Uczelni za pośrednictwem środków masowego przekazu. Współpracując ze Wspólnotą Akademicką oraz jednostkami Uczelni, prowadzi działania informacyjne na temat Politechniki Śląskiej.

Biuro umożliwia kontakt z ekspertami Politechniki Śląskiej, a także pomaga w nawiązaniu relacji naukowców, pracowników Uczelni i studentów z przedstawicielami mediów. Organizuje konferencje, briefingi prasowe oraz spotkania z dziennikarzami, które są najlepszą okazją nie tylko do rozmowy, ale także atrakcyjnego zaprezentowania dokonań naukowych. Przygotowuje informacje prasowe, materiały fotograficzne, dźwiękowe i filmowe dla mediów.

Opracowuje m.in. „Newsletter” i „Biuletyn Politechniki Śląskiej”, a także sekcje „Aktualności" i „Fotoreportaże” oraz podstronę „Koronawirus" na www-arch.polsl.pl. Prowadzi dokumentację fotograficzną oraz filmową wydarzeń z udziałem Władz Uczelni.

Dzięki współdziałaniu ze społecznością Politechniki Śląskiej, Rzecznik Prasowy PŚ wraz z Zespołem Współpracowników ma zaszczyt i przyjemność współtworzyć i udostępniać najważniejsze informacje z życia Uczelni szerokiemu gronu odbiorców.

WAŻNA INFORMACJA: WJAZD EKIP TELEWIZYJNYCH NA TEREN KAMPUSÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ODBYWA SIĘ ZA ZGODĄ RZECZNIKA PRASOWEGO.

Rzecznik Prasowa Politechniki Śląskiej

Mgr Jadwiga Witek
Rzecznik Prasowa Politechniki Śląskiej Kierownik Biura Rzecznika Prasowego

+48 32 237 11 81 / +48 725 991 946 jadwiga.witek@polsl.pl

photo

Do zadań Biura Rzecznika Prasowego Politechniki Śląskiej należą:

• budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni w mediach,
• reprezentowanie w mediach stanowiska Władz Politechniki Śląskiej,
• utrzymywanie bieżącego kontaktu i współpraca z mediami,
• inspirowanie publikacji prasowych dotyczących działalności Uczelni,
• udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące działalności Uczelni,
• redakcja strony internetowej Politechniki Śląskiej,
• redakcja i skład graficzny „Biuletynu Politechniki Śląskiej”,
• procedowanie pozyskiwania patronatów medialnych dla przedsięwzięć organizowanych przez jednostki i komórki  Politechniki  Śląskiej,
• redagowanie „Newslettera” oraz strony internetowej Politechniki Śląskiej,
• prowadzenie monitoringu mediów w zakresie publikacji o Politechnice Śląskiej oraz inicjowanie reakcji na te publikacje,
• współpraca z Biurem Promocji oraz Centrum Popularyzacji Nauki w zakresie działań promocyjnych i popularyzatorskich, przygotowywanie treści prasowych, informacyjnych i promocyjnych do publikacji wewnętrznych i zewnętrznych,
• współpraca z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii (CITT) w zakresie przygotowywania treści prasowych dla mediów, do publikacji wewnętrznych i zewnętrznych,
• współpraca z Biurem Karier Studenckich w zakresie przygotowywania treści prasowych dla mediów, do publikacji wewnętrznych i zewnętrznych,
• współtworzenie strategii komunikacyjnej Uczelni,
• fotograficzna dokumentacja wydarzeń z życia Uczelni,
• projekty graficzne zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej,
• wykonywanie projektów graficznych: bannerów, plakatów, gadżetów oraz innych materiałów graficznych na zlecenie władz Uczelni,
• przygotowywanie materiałów do druku,
• współpraca z drukarniami, wydawnictwami oraz agencjami reklamowymi,
• przygotowywanie prezentacji do wystąpień publicznych Władz Uczelni,
• organizowanie konferencji prasowych,
• udział w wydarzeniach promujących Politechnikę Śląską.
(Regulamin Organizacyjny Politechniki Śląskiej)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie