A A+ A++

Środki ochrony indywidualnej – to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych
z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy,
w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Środki ochrony indywidualnej to odzież ochronna (np. ochraniacze brzucha, klatki piersiowej) oraz środki ochrony kończyn (ochraniacze stóp, obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.), głowy (głównie hełmy), twarzy i oczu, m.in. okulary ochronne, słuchu (nauszniki, wkładki przeciwhałasowe itp.), układu oddechowego, izolujące cały organizm (np. kombinezony gazoszczelne), środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można:
– uniknąć zagrożeń,
– wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.

Możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej ma zawsze pierwszeństwo przed stosowaniem środków ochrony indywidualnej!

 

Odzież i obuwie robocze – to odzież i obuwie noszone przez pracownika w celu ochrony jego własnej odzieży i obuwia przed zniszczeniem lub znacznym zabrudzeniem albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawowy podział odzieży roboczej to: bluzy, kamizelki, koszulki, koszule, spodnie, ogrodniczki, spodenki, czapki, rękawiczki, okulary, kaski, obuwie.

Wymagania dotyczące oceny zgodności

Zakupiona po 1 maja 2004 r. (w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) odzież ochronna, jako środek ochrony indywidualnej, musi być oznaczona znakiem CE. Odzież ochronna nabyta przed tym dniem, oznaczona znakiem bezpieczeństwa B, nadal może być stosowana do czasu utraty właściwości użytkowych i ochronnych.

Natomiast odzież i obuwie robocze nie podlegają wymaganiom dotyczącym oceny zgodności. W praktyce oznacza to, że nie muszą mieć znaku CE. W tym przypadku taka ocena jest dobrowolna.

 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Uczelni!

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie