A A+ A++
ico

Służba BHP

Inspektorat BHP jest to obecnie siedmioosobowa komórka organizacyjna, która stanowi służbę bezpieczeństwa i higieny pracy  w Politechnice Śląskiej. Inspektorat BHP inicjuje i realizuje oraz kontroluje wykonanie zadań w zakresie bhp, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Za stan bhp w jednostkach i komórkach organizacyjnych Uczelni odpowiadają ich kierownicy.

Kierownicy podstawowych, ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek powołują pełnomocników ds. bhp, których obowiązki wymienione są w Zarządzeniu nr 53/16/17

2017.53.Z.53.pdf

Pełnomocnicy ds. BHP 2021-2024

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie