A A+ A++

Użytkowanie maszyn i innych urządzeń technicznych

Maszyna — rozumie się przez to wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania;

Użytkowanie maszyny — rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie;

Strefa niebezpieczna — rozumie się przez to strefę w obrębie oraz wokół maszyny,
w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika;

Operator — rozumie się przez to pracownika, któremu powierzono zadanie użytkowania maszyny;

Osłona —  rozumie się przez to część maszyny, w postaci bariery materialnej, przeznaczona specjalnie do zapewnienia ochrony;

Urządzenie ochronne — rozumie się przez to urządzenie, inne niż osłona, zmniejszające ryzyko niezależnie albo w połączeniu z osłoną;

 

Ogólne przepisy BHP Pobierz
Wymagania minimalne Pobierz
Wymagania zasadnicze Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie