A A+ A++

Zlecenia wewnętrzne

Zlecenie wewnętrzne ( ZW ) – zlecenie pomiędzy jednostkami Uczelni.

Stroną zlecającą jest Wydział/Jednostka, która zleca wykonanie usługi, odbiorcą jest Wydział/Jednostka organizacyjna Uczelni, która zgodziła się zamówienie przyjąć.

WYKONAWCA na podstawie otrzymanego zamówienia przygotowuje następujące dokumenty:

  1. wniosek o zawarcie umowy,
  2. zakres czynności osób biorących udział w pracy,
  3. zlecenie wewnętrzne (za Zamawiającego podpisuje się ZLECAJĄCY usługę, a WYKONAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia do wykonania,
  4. kalkulację kosztów w której nie wykazuje się zysku ani kosztów pośrednich

UWAGA: Do ZW nie przygotowuje się listy kontrolnej.

Zlecenia podlegają rejestracji w Biurze Badań Naukowych

Wniosek o zawarcie umowy Pobierz
Zlecenie wewnętrzne Pobierz
Kalkulacja kosztów Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie