A A+ A++

Wykaz czasopism TOP1 i TOP10 wg bazy Scopus

W związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, a także uruchomieniem szeregu programów projakościowych odwołujących się do czasopism TOP1 i TOP10, prezentujemy wykaz wygenerowany przez Bibliotekę Politechniki Śląskiej z bazy Scopus.

Przez czasopisma TOP1 i TOP10 rozumie się, w odniesieniu do programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, czasopisma, które w wykazie sporządzonym wg bazy Scopus, obowiązującym na dzień́ wydania publikacji, zostały sklasyfikowane w swoich obszarach wg kodów ASJC (All Science Journal Classification) odpowiednio w górnym centylu lub decylu (wg CiteScore Percentile, co najmniej w jednym z przypisanych obszarów podanych w kolumnie P). 

Aby wyświetlić wyłącznie czasopisma kwalifikowane do TOP1, należy w arkuszu Czasopisma w kolumnie K pod nazwą Percentile ograniczyć wybór do wartości 99. 

Poniżej załączamy aktualny plik na rok 2021 oraz archiwalne za poprzednie lata.

Nowy wykaz udostępniany jest przez Scopus zwykle raz w roku, z uwzględnieniem wskaźników cytowań za poprzedni rok. Może jednak być korygowany w ciągu roku. 

Załączony dokument Excel posiada rozmiar ponad 10 MB.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie