A A+ A++

Wydarzenia

Nazwa wydarzenia Kierownik wydarzenia Termin wydarzenia Link do strony wydarzenia
XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn 2022"
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ

28.02 - 02.03.2022

XII Sesja Paleologiczna "Analizy wielowskaźnikowe w paleorekonstrukcjach"
dr hab. inż. Jarosław Sikorski, prof. PŚ

21-22.03.2022

VI Konferencja Edukacja Dualna - studia dualne odpowiedzią na potzreby Przemysłu 4.0
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

5-6.04.2022

AGORA SILESIA dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. P.Ś.

21-23.04.2022

Mulikonferencja Design Research Education in Architecture 2022 (DREAM Silesia)/ Multiconference Design Research Education in Architecture 2022 (DREAM Silesia)

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

22-23.04.2022

VI Seminarium Zarządzania Projektami/ 6th Project Management Seminar
dr inż. Mateusz Trzeciak

23.05.2022

XLIII Konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów- SPETO 2022/ 43th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory-SPETO 2022
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek

25-27.05.2022

IX Śląskie Spotkania Naukowe/IX Silesian Scientific Meetings
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

27-28.05.2022

XXVI Gliwickie Spotkania Naukowe /XXVI Gliwice Scientific Meetings
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

27-28.05.2022

Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii PPM 2022/Problems and Progress In Metrology PPM 2022 Conference
prof. dr hab. inż. Marian Kampik

6-7.06.2022

Energia, środowisko, eksploatacja kopalin- zarządzanie i zrównoważony rozwój/Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals: Management and Sustainable Development
dr hab. Zygmunt Łukaszczyk

06-09.06.2022

5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry
dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PŚ

13-15.06.2022

Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy/Startegies in decision- making in situations of conflict and cooperation
dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak

20-21.06.2022

9th International Conference Information Technologies in Biomedicine ITiB’2022
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

20-22.06.2022

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT PROBLEMS”/XIV International Scientific Conference "TRANSPORT PROBLEMS" (hybrydowo)
prof. dr hab. inż. Aleksander Sładkowski

27-28.06.2022

XI Międzynarodowe Sympozjum Młodych Naukowców „TRANSPORT PROBLEMS”/XI International Symposium of Young Researchers "TRANSPORT PROBLEMS" (hybrydowo)
prof. dr hab. inż. Aleksander Sładkowski

27-28.06.2022

Perspektywy międzykulturowej edukacji, współpracy i wymiany pomiędzy Wschodem -Zachodem i Południem- Północą w zakresie urbanistyki i projektowania przestrzennego/Perpectives for cross-cultural-education, work and exchange between East-West and South-North in the field of urban development and spatial design.
dr inż. arch. Tomasz Bradecki

30.06-02.07.2022

IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties
dr inż. Artur Maciej

11-17.09.2022

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka 2022/ 18th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory&Practice 2022".
dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ

19-20.09.2022

"Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych (akronim KKAPD)
National Conference on Automation of Discrete Processes "
Dr. hab inż. Adam Gałuszka, prof. PŚ

21-24.09.2022

X Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZAMA'22/ The 10th Conference on Applications of Mathematics in Technology, Computer Science and Economy, ZAMA'22
dr inż. Rafał Brociek

22.09.2022

II Edycja Konferencji Naukowej dla Dzieci i Młodzieży "Żeby żyć bezpiecznie i mieszkać wygodnie"
dr inż. Aneta Grodzicka

20-22.09.2021

7. Międzynarodowa Konferencja "Współczesne problemy inżynierii cieplnej"/7th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering
prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek

20-23.09.2022

14th International Conference on Boiler Technology Poland 2022/Międzynarodowa XIV Konferencja Kotłowa 2022 dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. PŚ

25-28.10.2022

Debiut Naukowy 2022-Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład/ Scientific Debut 2022- SUSTAINABLE DEVELOPMENT and the European Green Deal
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

28.10.2022

ZARZĄDZENIE w sprawie zasad organizowania przez Politechnikę Śląską wydarzeń naukowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie