A A+ A++

Wydarzenia

Nazwa wydarzenia Kierownik wydarzenia Termin wydarzenia Link do strony wydarzenia
VIII Międzynarodowa Konferencja: Nauki społeczne i techniczne - zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

02.04.2021

PM NIGHTS 2021 Myśl Projektowo dr inż. Seweryn Tchórzewski

12-13.04.2021

Kształcenie akademickie w Europie po pandemii- krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

14-15.04.2021

I Międynarodowa Konferencja "Prorytetowe Obszary Politechniki Śląskiej-osiągnięcia i wyzwania"/ 1 st International Conference "Priority Research Areas of the Silesian University of Technology - achievements and challenges"
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

16.04.2021

V Konferencja Edukacja Dualna - EDUAL "Inteligentne miasta i mobilność przyszłości"
dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ

21-22.04.2021

Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna TU i TERAZ Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

21.04.2021

19 th International Conference on Power Electronics and Motion Control, IEEE-PEMC2020
dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ

25-29.04.2021

X Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ

21-23.04.2021

The 13th International Symposium on Mining with Backfill MINEFILL2021 dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła, prof. PŚ

25-28.05.2021

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna "Technologie kognitywne"/ International scientific and didactic conference "Cognitive technologies"
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

08.06.2021

28 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sieci Komputerowe-CN2021"
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof. PŚ

8-10.06.2021

XIII Konferencja Naukowa "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska", MEMPEP 2020/ XIIIth Scientific Conference "Membranes and Membrane Processes in Enviromental Protection", MEMPEP 2021
dr hab. inż. Irena Korus, prof. PŚ

09-12.06.2021

Nowoczesne Technologie w Inżynierii Przemysłowej MoedTech 2021/ modern technologies in Industrial Engineering Mod Tech 2021
dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ

23-26.06.2021

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT PROBLEMS”/X Międzynarodowe Sympozjum Młodych Naukowców „TRANSPORT PROBLEMS” on-line
prof. dr hab. inż. Aleksander Sładkowski

30.06-02.07.2021

3 Międzynarodowa Konferencja Radiowęgiel w Środowisku Naturalnym
dr hab. inż. Andrzej Rakowski, prof. PŚ

05-09.07.2021

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ZARZĄDZANIE , EKONOMIA, ETYKA, TECHNIKA MEET (2021)/ 7th International Scientific Conference MANAGMENT, ECONOMICS,ETHICS, TECHNICS (MEET 2021)
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ

10.09.2021

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka 2021 dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ

20-22.09.2021

Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka-technika-społeczeństwo
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

22-24.09.2021

XIII Sympozjum Naukowo- Techniczne INSTALACJE BASENOWE/13th Scientific and Technical Symposium on Swimming Systems
dr inż. Florian Piechurski

29.09-01.10.2021

Języki obce- klucz do dialogu/Foreign Languages-the key to the dialogue.
mgr Bożena Stefanowicz

19.11.2021

Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie/Mechanization, Automation and Robotics in Mining- MARG 2021 dr hab. Inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ

17-19.11.2021

IV Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej SMT3P/ "IV International Scientific and Technical Conference Management in Technique, Technology and Transport Policy SMT3P"
dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ

2-3.12.2021

ZARZĄDZENIE w sprawie zasad organizowania przez Politechnikę Śląską wydarzeń naukowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie