A A+ A++

Społeczna odpowiedzialność nauki

W roku 2019 ustanowiono program „Społeczna odpowiedzialność nauki”, którego przedmiotem jest wsparcie w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program składa się z dwóch modułów:

  1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
  5. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym
  6. „Wsparcie dla bibliotek naukowych”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach programu. Maksymalny okres realizacji projektów nie może przekraczać 24 miesięcy, a wysokość dofinansowania wynosi:

– dla modułu „popularyzacja nauki i sportu” – od 20.000 zł do 1.000.000 zł

– dla modułu „wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20.000 zł do 250.000 zł,

przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% kosztów realizacji projektu.

Działania objęte projektem nie mogą być finansowane z innych środków pochodzących z budżetu państwa. Maksymalny poziom kosztów pośrednich wynosi 10% wnioskowanej wysokości środków finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków oraz w komunikatach z dnia 25 września 2020 r. i 1 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków. Wytyczne dotyczące programu dostępne są pod adresem:

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja o naborze: w roku 2021 nabór wniosków trwa od 15 marca do 30 kwietnia.

Komunikat o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków Pobierz
Komunikat o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków z dnia 25 września 2020 r. Pobierz
Komunikat o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków z dnia 1 marca 2021 r. Pobierz
Wskazówki dla beneficjentów Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie