A A+ A++

Programy Projakościowe

 1. Rektorskie granty habilitacyjne.
  Zarządzenie w sprawie programu projakościowego – rektorskie granty habilitacyjne

 1. Rektorskie granty profesorskie.
  Zarządzenie w sprawie programu projakościowego – rektorskie granty profesorskie

 1. Rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty granty za publikacje
  Zarządzenie w sprawie konkursu projakościowego na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

 1. Granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej.
  Zarządzenie w sprawie programu projakościowego na granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej

 1. Granty za publikacje wydane w czasopismach TOP1, TOP10, czasopismach Nature lub Science oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu IDUB.
  Zarządzenie w sprawie programu projakościowego na granty za publikacje wydane w czasopismach TOP1, TOP10, czasopismach Nature lub Science oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 1. Granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu IDUB.
  Zarządzenie w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 1. Granty na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej,
  w ramach programu IDUB.
  Zarządzenie w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 1. Stypendium za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy lub partnera nieakademickiego, w ramach programu IDUB.
  Zarządzenie w sprawie stypendium za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy lub partnera nieakademickiego, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 1. Granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu IDUB.
  Zarządzenie w sprawie konkursu projakościowego na granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie