A A+ A++

Doskonała nauka

 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustanowiono  program „Doskonała nauka”, mający na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

 

Program składa się z dwóch modułów:

  1. „Wsparcie konferencji naukowych”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. „Wsparcie monografii naukowych”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

 

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

 

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

  1. „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
  2. „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł
    – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

 

Uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków oraz w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków.

Wytyczne dotyczące programu dostępne są pod adresem:

Doskonała Nauka – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków

Komunikat o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków Pobierz
Komunikat o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków z dnia 25 września 2020 r. Pobierz
Wskazówki dla beneficjentów Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie