A A+ A++
photo
Author: System Published at: 02.02.2021

Aplikuj na stypendium ICon SGroup

Rusza nabór do programu krótkiej mobilności dla pracowników akademickich i administracyjnych InterContinental Academic Exchange Programme. Projekt wspiera promowanie i współpracę pomiędzy zagranicznymi partnerami a siecią akademicką SGroup, której członkiem jest Politechnika Śląska.

W skład partnerstwa ICon na rok 2021 wchodzą uniwersytety członkowskie SGroup po stronie europejskiej oraz instytucje z Ameryki Łacińskiej (członkowie Grupo Montevideo Association), Chin i Afryki. Wybranym kandydatom zostanie przyznanych w sumie 14 grantów (6 dla Ameryki Łacińskiej, 6 dla Chin i 2 dla Afryki), każdy w wysokości 1000 euro, na wizytę studyjną w dowolnej instytucji partnerskiej we wskazanym regionie. Instytucja przyjmująca musi reprezentować standardy jakości i wartości właściwe dla członków sieci SGroup, w tym ofertę studiów wyższych na 3 poziomach (undergraduate, postgraduate, doctoral).

Nabór aplikacji na stypendia jest prowadzony w trybie ciągłym do wykorzystania środków przypadających na każda uczelnię członkowską. Nie określono terminu składania wniosków, z wyjątkiem wymogu, iż wymian musi odbyć się w 2021 r. oraz że stypendia będą przyznawane na zasadzie kolejności zgłoszeń, jeżeli zostaną zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną. Rozpatrywane będą tylko trzy kandydatury z każdej uczelni (jedna do Ameryki Łacińskiej, jedna do Chin i jedna do Afryki).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SGroup.

Przewodnik i formularz aplikacyjny dla kandydatów.

Share:fbtwitter
photo

Szczepienia dla nauczycieli akademickich

System
2021-02-12 11:11:39
12.02.2021
photo

test1en

skrot1en

Marcin Pocztowski
2021-02-11 12:51:15
2021-02-11 13:06:39
11.02.2021
photo

International Day of Women and Girls in Science

System
2021-02-11 09:12:44
2021-03-07 00:28:10
11.02.2021
photo

Spotkanie w ramach POB5 – cykl „Gość Specjalny”

System
2021-02-11 09:06:06
11.02.2021
2 from 911

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie