A A+ A++

TOP 100 INNOVATIONS

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, jako jednostka ogólnouczelniana odpowiedzialna za nadzór oraz realizację procesu komercjalizacji dóbr intelektualnych w Uczelni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przed którymi staje Politechnika Śląska zarówno w kontekście realizowanych projektów naukowych czy badawczo-rozwojowych, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zaprasza do zapoznania się z inicjatywą „Top 100 Innovations”.

Top 100 Innovations to grupa zarejestrowanych i odpowiednio wyselekcjonowanych 100 dóbr intelektualnych opracowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Baza rozwiązań jest prowadzona i nadzorowana przez CITT. Wszelkie działania są prowadzone zgodnie z wymaganiami Regulaminu Zarządzania Własnością Intelektualną PŚ. Ponadto wskazane rozwiązania charakteryzują się odpowiednim poziomem gotowości technologicznej wg. skali TRL, umożliwiając zastosowanie rynkowe.

Kolejnym etapem podjętej inicjatywy będzie zidentyfikowanie wybranego segmentu rynkowego indywidualnie dla każdego z „Top 100 Innovations”, umożliwiającego zastosowanie wytypowanego rozwiązania, jak również intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz przedstawienie możliwej do zastosowania ścieżki komercjalizacji.

„Top 100 Innovations” możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ w zakładce DLA BIZNESU.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą technologiczną Uczelni!

Pracowników Uczelni, Twórców – serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 32 400 34 00 lub pisząc na adres biznes@polsl.pl.

Zapraszamy do podjęcia współpracy!

Ulotka_Top 100 Innovations
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie