A A+ A++

Oferta Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury dotycząca współpracy z partnerami zewnętrznymi:

Pracownicy Katedry RAR-3 posiadają kompetencje i bogate doświadczenie w realizacji prac badawczych i wdrożeniowych w następujących zakresach:

1. Opracowania naukowe i wdrożeniowe dotyczące dziedzictwa kulturowego i jego ochrony, obejmujące: kwerendy archiwalne, analizy dokumentacji, badania in situ, wnioski, opinie, oraz opracowywanie wytycznych konserwatorskich

2. Badania architektoniczne i konserwatorskie obiektów i założeń zabytkowych – obejmujące badania z wykorzystaniem technik i nowoczesnych narzędzi cyfrowych (fotogrametria, skaning laserowy i modelowanie 3D, termowizja).

3. Projekty konserwatorskie obiektów i założeń zabytkowych

4. Projektowanie przekształceń obiektów sakralnych w strefach ochrony konserwatorskiej,

5. Projekty modernizacji i adaptacji obiektów założeń zabytkowych w tym obiektów poprzemysłowych

6. Projekty architektoniczne oraz konsultacje rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie zastosowania szkła i ceramiki budowlanej.

7. Konsultacje w zakresie optymalizacji rozwiązań energooszczędnych, proekologicznych w projektach architektonicznych w tym projektowania systemów retencjonowania i zarządzania wodą deszczową w mieście z przestrzenią urbanistyczną i architektoniczną.

8. Konsultacje projektów architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

9. Współpraca w zakresie oprogramowania dla architektów pod kątem projektowania interfejsu, nowych funkcjonalności oraz optymalizacji użytkowania.

10.Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o architekturze i historii architektury, warsztaty architektoniczne i plastyczne.

11.Wykłady popularno-naukowe z zakresu wiedzy o architekturze, historii architektury i sztuki, dziedzictwie kulturowym dla młodzieży oraz osób dorosłych

W zakresie badań i projektów konserwatorskich stale współpracujemy z urzędami konserwatorskimi w tym: Generalnym Konserwatorem Zabytków, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskimi Konserwatorami Zabytków w wielu miastach Śląska i innych regionów, Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, z władzami miast regionu oraz licznymi partnerami zagranicznymi: University of Cassino and Southern Lazio, University of Pisa, Apassiferrati Foundation, Diecezja Kijowsko-Zytomierska, gminy miejskie: San Pietro Infine, Ceprano, Isola del Liri, we Włoszech, Windműhle Seifhennesdorf Niemcy, i inne.

Współpracujemy i wykonujemy opracowania między innymi dla Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, będącej zespołem wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, dla zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Śląska, obiektów rezydencjonalnych i parkowych. Szczególnym polem zainteresowań są badania i projekty dla obiektów poprzemysłowych stanowiących cenne i wciąż niedoceniane

dziedzictwo oraz działania w zakresie badań i ochrony dziedzictwa architektury modernizmu.

W zakresie konsultacji materiałowych i technologicznych współpracujemy z takimi firmami jak NSG GROUP PILKINGTON czy WIENERBERGER GROUP.

Stałymi odbiorcami naszej oferty popularyzatorskiej są między innymi: Biblioteka Śląska, Biblioteka Miejska w Gliwicach, Muzea Miejskie: w Gliwicach, Sosnowcu, Tychach, Bytomiu, i inne, Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, szkoły podstawowe i średnie województwa śląskiego oraz Uniwersytet III wieku.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie