A A+ A++

Szkolenia dla kierowników projektów

Zgodnie z zrządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej nr 16/13/14 :

kierownikiem projektu badawczego lub edukacyjnego może zostać osoba, która posiada certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektu.

Certyfikat, o którym mowa  może mieć charakter:

1)zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi, organizowanego na Politechnice Śląskiej,

2)dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie projektami,

3)dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą (PMA, PMI, SPMP),

4)dokumentu wydanego przez dyrektora CZP, potwierdzającego zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej.

Szkolenia dla kierowników projektów prowadzone są nie częściej niż raz w roku.

Aby móc złożyć projekt w imieniu Politechniki Śląskiej wystarczy  samo zgłoszenie na kurs (ukończenie wymagane jest na etapie realizacji projektu).

Prowadzony jest nabór na kolejny cykl szkoleń. Zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem, tytułem oraz jednostką prosimy wysyłać mailowo na adres czp3@polsl.pl 

Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o terminie i sposobie dostępu do szkoleń.

 
UWAGA!
 

Szkolenia obsługuje p. Anna Łukaszkiewicz-Kierat, tel. 237-19-98.

Nie odebrałeś certyfikatu lub materiałów z poprzedniej edycji szkoleń?W przypadku nieobecności na zajęciach, materiały ze szkoleń odebrać można w sekretariacie CZP po uprzednim uzgodnieniu formy odbioru.  

Ostatni cykl szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi.

12.01.2021 odbył się cykl szkoleń dla kierowników projektów badawczych, szkolenie odbyło się on-line za pomocą platformy Zoom.

Harmonogram szkoleń 2021

Materiały ze szkoleń

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie