A A+ A++
Norweskie-i-EOG.png

Cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Struktura Programu
Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r.

Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r.

L.p.ProgramOperatorPartner Programu (DPP)
1.InnowacyjnośćPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościInnovation Norway
2.Rozwój LokalnyMinisterstwo Inwestycji i RozwojuNorweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)
3.NaukaNarodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i RozwojuNarodowa Rada ds. Badań Naukowych
4.EdukacjaFundacja Rozwoju Systemu Edukacji Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS), Agencji ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA)
5.ŚrodowiskoMinisterstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNorweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii, Norweska Agencja Środowiska, Agencja ds. Energii Islandii
6.KulturaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNorweska Rada Sztuki oraz Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego
7.ZdrowieMinisterstwo ZdrowiaNorweski Dyrektoriat ds. Zdrowia
8.SprawiedliwośćMinisterstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby WięziennejNorweska Służba Więzienna
9.Sprawy WewnętrzneMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiNorweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)
10.Fundusz Współpracy DwustronnejMinisterstwo Inwestycji i  Rozwojun/d
11.Pomoc TechnicznaMinisterstwo Inwestycji i Rozwojun/d

 

Finansowanie Programu
Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r.

Otrzymała na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji oraz najważniejsze dokumenty programowe można znaleźć w serwisie Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie