A A+ A++
wyszehradzkie.jpg

Cele programu

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską.

Nacisk kładzie się głównie na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Cele Funduszu realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

  • współpracy kulturalnej;
  • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
  • wymiany młodzieży;
  • współpracy przygranicznej;
  • turystyki.


Struktura programu

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:


I. Kultura i wspólna tożsamość

II. Edukacja i budowanie potencjału

III. Środowisko

IV. Wartości demokratyczne, media

V. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne

VI. Wymiany naukowe i współpraca badawcza

VII. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka

VIII. Rozwój społeczny


Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4.

 

Finansowanie programu

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych).

Cztery razy do roku (1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia) rozpatrywana jest pomoc w postaci tzw. „małych” grantów, ich wysokość sięga 6000 euro. Zaś dwa razy w roku (15 marca i 15 września) Fundusz udziela dotacji w postaci „standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się od 6001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro. Każdy Grant wypłacany jest w transzach.


Kto może realizować projekty

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych i - ogólnie - instytucji publicznych. Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów.

Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne - przez okres od 12 do 36 miesięcy. 

Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

 

Aktualne konkursy

Dotacje Grupy Wyszehradzkiej termin naboru: do 01.06.2021 r. Pobierz

Dowiedz się więcej

Więcej informacji oraz najważniejsze dokumenty programowe można znaleźć w serwisie programu Funduszy Wyszehradzkich.

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie