A A+ A++

JUBILEUSZ PROFESORA HENRYKA BADURY

Dnia 28 grudnia 2020 roku swoje siedemdziesiąte urodziny obchodził profesor Henryk Badura. Z tej to okazji delegacja wychowanków udała się złożyć serdeczne życzenia urodzinowe z okazji Jubileuszu. Profesor w trakcie swojej pracy zawodowej wypromował około 300 inżynierów oraz 100 magistrów inżynierów. Bardzo ceniony przez przełożonych oraz szerokie grono studentów. Bardzo zaangażowany w pracę na rzecz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej pełniąc szereg lat funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. organizacji Centrum Naukowo-Dydaktycznego (jednostki podstawowej Pol. Śl. odpowiednika wydziału) w Rybniku oraz pełnił obowiązki Dyrektora tego Centrum. Jeden z założycieli Rybnickiego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Dnia 14 grudnia 2019 roku uhonorowany odznaką Złotego Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej za doniosły wkład w rozwój Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Swoją serdecznością oraz zaangażowaniem na rzecz Politechniki Śląskiej motywuje i inspiruje do działania młodsze pokolenia absolwentów uczelni.

Galeria
Życzenia Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie